Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarım, enerji, hizmet ve çevre olmak üzere dört ana sektörde faaliyet göstermektedir. DSİ'nin bu sektörlerde yürüttüğü çalışmaların kritik noktası, baraj, gölet ve bent gibi depolama tesisleridir. DSİ, bu tesislerde biriktirilen suyu israf etmeden son kullanıcıya iletmek için modern sulama sistemleri, sulama otomasyonu ve atık su geri kazanımı gibi projeler yürütmektedir.

Modern Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, suyun en çok tarım sektöründe kullanıldığını vurguladı. Türkiye'de yıllık 112 milyar metreküp su potansiyelinin 57 milyar metreküplük kısmı kullanılmakta ve bu miktarın %77'si tarımda harcanmaktadır. 2002 yılında %6 seviyesinde olan basınçlı-borulu sulama sistemlerinin oranı günümüzde %35'e çıkarılmış, yeni projelerde ise %95'e ulaşmıştır. Klasik sulama sistemlerine göre modern sulama yöntemleri, su tasarrufunu %66 oranında artırmaktadır.

Sulamada Otomasyon Çalışmaları

2016 yılında başlatılan sulama otomasyonu çalışmaları, yapay zeka destekli sistemler ile tarım arazilerinde su tüketimini optimize etmektedir. Otomasyon sistemleri sayesinde toprak nem sensörleri, hava durumu istasyonları ve bitki ölçüm cihazları ile elde edilen veriler, bulut tabanlı platformlarda işlenerek çiftçilere gerçek zamanlı sulama imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda Afyonkarahisar'da uygulanan projeler ile 58 bin 832 adet sayaç kullanıma sunulmuştur.

Bu üniversite dünyada tek Bu üniversite dünyada tek

Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanım

DSİ, 2011 yılında yürürlüğe giren yasa ile atıksu arıtımı ve geri kazanım çalışmalarına hız vermiştir. Türkiye genelinde hizmete alınan 24 evsel atıksu arıtma tesisi ile günlük 322 milyon metreküp atıksu arıtılarak tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Afyonkarahisar Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması, bu alanda en büyük projelerden biri olup, günlük 44 bin metreküp su ile 9 bin 50 dekar arazi sulanmaktadır.

Vatandaşlar İçin Su Tasarrufu Yolları

Mehmet Akif Balta, su tasarrufu konusunda vatandaşların da katılımının önemine değindi. Basit yöntemlerle su israfını önlemek mümkün. Bunlar arasında damlatan muslukları onarmak, duş süresini kısaltmak, gıda ve elektrik tasarrufu yapmak, su kaynaklarını kirletmemek ve ağaç dikmek bulunmaktadır. Gıda israfının azaltılması, elektrik tasarrufu ve evsel atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi, su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacaktır.

Su Kaynaklarını Koruyalım

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, suyun her türlü mal ve hizmet üretiminde önemli bir girdi olduğunu belirterek, yaşamın her alanında yapılacak tasarrufun su kaynaklarını koruyacağını ifade etti. Ağaç dikmenin ise küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

Editör: Mustafa YILDIRIM