Bu ağaç kuşların yuvası oldu Bu ağaç kuşların yuvası oldu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ve kooperatif yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantılarda başvuru sürecinde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili kooperatif yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kooperatiflerin ve ortaklarının, hizmetlerine elektronik ortamda erişimleri amacıyla Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tüm veriler tek merkezde toplanacak
KOOPBİS'le, kooperatiflerin ticaret sicili kayıtları, finansal tabloları, gayrimenkul durumları, yönetim kurulu ve denetçi raporları, genel kurul toplantı evrakları ve ortakların bilgileri kayıt altına alınarak, kooperatifçiliğe ait tüm veriler tek merkezde toplanacak. Kooperatife ve ortaklarıyla ilgili bilgi ve belgelerin KOOPBİS'e eksiksiz biçimde zamanında işlenmesi ve güncelliğinin sağlanmasından kooperatif yönetim kurulu üyeleri sorumluluğunda gerçekleştirilecek.1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olarak kurulan sulama kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında tarımsal üretim yapan çiftçilerin su kullanım hizmet bedellerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Sulama kooperatiflerine ortak olan çiftçiler kooperatif başkanlıklarına dilekçe ile başvuracak, Kooperatif başkanlıkları da hazırlayacakları icmalleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edecek.

Editör: şenay Yıldırım