“Ülkemizin çok büyük bir felaket yaşadığı günlerden geçiyoruz. Onbinlerce yurttaşımız hayatını kaybetti.Onbinlercesi yaralı. Bizler bir taraftan yas tutup bir taraftan yaraları sarmaya çalışıyoruz.Acılarımız henüz çok taze.

Maalesef bu yıkıcı tablonun ortasında bile sağlık emekçileri mağdur edilmeye devam edilmektedir. Aldığımız bilgilere göre  Tıp fakültesi hastanesinin yüzlerce çalışanı  İcap nöbet ücretlerinin “fazla ödendiği” gerekçesiyle 12 bin liraya kadar değişen rakamlarla borçlu çıkarılmış ve bu borçların bir ay içinde ödemeleri istenmiştir. Arkadaşlarımız eksizsiz olarak görevlerini yerine getirmelerine rağmen hiçbir sorumlulukları olmamasına rağmen ,karakışın ortasında binlerce lira geri ödemek durumunda bırakılarak, çalışma şevkleri kırılmıştır.

Değerli Basın Emekçileri

Söz konusu İcap Nöbetleri hastanelerimizde çok uzun yıllardır uygulanmaktadır. Bütün sağlık emekçileri icap nöbetlerinde görevin gerektirdiği sorumluluk ve özveriyle çalışır. İcap nöbeti sadece hastanedeki geçirilen süreyle kısıtlı düşünülemez. Nöbetin olduğu 24 saatlik süreci kapsar. Çalışanlar nöbet olduğu gün boyunca evde dahi olsalar, bütün zamanlarını hastaneden gelecek habere göre ayarlar ve kendilerini tamamen buna bağlar. Yönetmelikteki tanımı ise şöyledir“ yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği’  nöbet türleri Madde 42 A) İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.”

Yani icap nöbeti tutan kişi tıpkı diğer nöbet gibi bütün gününü çalışma biriminde geçirmiş gibi olur.Yani çalışmadan para almak değil tam tersine tüm gün ücret almayı hak eder.Öncelikle bunun böyle bilinmesi gerekir.Sağlık emekçileri haksız ithamlarla karşı karşıya bırakmak gerçeği yansıtmaz.  Geçtiğimiz hafta, Sayıştay’ın yaptığı denetlemeler baz alınarak çalışanlara fazla ödemeler yapıldığı iddia edilmektedir.Bize göre var olan mevzuatın yanlış yorumlanmasından dolayı yüzlerce arkadaşımızdan  binlerce lirayı bulan rakamların bir ay içinde ve tek seferde ödenmesi istenmektedir.Bunu etik ve hukuki bulmuyoruz. Sağlık emekçileri icap nöbetlerini eksiksiz tutmuş ve ücretlerini almışlardır. Bu ücretleri yöneticiler hesaplamıştır. Şimdi sormak isteriz, ödenen bu ücretlerin fazla olduğuna nasıl ve hangi mevzuata göre karar verilmiştir. Üstelik geri ödenmesi istenen rakamların nasıl hesaplanmıştır.Hangi veriler baz alınmıştır, açık değildir. Yasalara uygun bir tebliğ yapılamadan, yasal sürelere uyulmadan, çalışanlara detaylı bilgi verilmeden geri ödemeler talep edilmektedir. Gece demeden tatil demeden icap nöbetlerine gelip çalışan arkadaşlarımız, kara kışın ortasında adeta cezalandırılmaktadır.Ayrıca  bu durumlar kamuoyuna yanlış aktarılarak sanki çalışanlar suçlu açgözlü gösterilmiştir.Bu durum kabul edilemez.

SES olarak, çalışanların yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. Çalışmaktan ve görevini eksiksiz yerine getirmiş sağlık emekçilerinin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Her türlü hukuki destek ve mücadeleyle bu sorunları çözmeye çalışacağız.”

Editör: Mustafa YILDIRIM