TOBB ikiz kulelerde online olarak gerçekleştirilen genel kurula, 365 Oda ve Borsaların Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Kurul Delegeleri ve Genel Sekreterleri katıldılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu’na Eskişehir Ticaret Borsası TOBB Genel Kurul Delegeleri eksiksiz olarak iştirak ettiler.

Delegeler, Eskişehir Ticaret Borsası’nda kurulan elektronik sistem ile genel kurulu izlediler ve oylamalarını gerçekleştirdiler.

ETB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, toplantıya Ankara’da iştirak etti.

TOBB’u anlatan kısa film gösterimi ile başlayan toplantı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Genel Kurula sunulması, müzakeresi ve onaylanması ile devam etti.

İlgili gündem maddelerinin ardından Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, Dilekleri İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikası Komisyonu ve Basın Yayın Komisyonu tarafından katılımcılara sunuşlar gerçekleştirildi ve oylanarak onandı.

Gözden kaçırmayın

Turizm taşımacılarının sorunları çözüm bekliyor Turizm taşımacılarının sorunları çözüm bekliyor

TOBB başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kapsamlı bir konuşmasıyla sona erdi.