Genişletilen Arabuluculuk Uygulamalarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı  Arabulucu Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener” Arabuluculuk, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.Tarafların bir uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi aracılığıyla mahkemeye gitmeden çözmelerini sağlamaktadır.”dedi.

Genel Merkez  Çözüm Merkezi Başkanı Arabulucu-Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener şu açıklamayı yapmıştır:

1 Eylül 2023 tarihinde yeni bir uygulama yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama ile belirli anlaşmazlıklarda dava yoluna başvurmadan önce arabuluculuk mekanizmasına başvurulması zorunlu hale getirildi. Arabuluculuk, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların bir uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi aracılığıyla mahkemeye gitmeden çözmelerini sağlamaktadır.

Enflasyonun üstesinden esnafımızı hedef göstererek gelemeyiz Enflasyonun üstesinden esnafımızı hedef göstererek gelemeyiz

Arabuluculuğa başvurmak zorunlu…

Uyuşmazlıklar  belirlenen şu 8 maddede yer alan durumlardan birisini taşıyorsa arabuluculuğa başvurulması gerekiyor;

1-) Tüketici mahkemelerinde görülen ve parasal sınır olarak 66.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için

2-) Konusu para ile belirlenemeyen tüketici mahkemeleri uyuşmazlıkları.

3-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları.

4-) 6325 sayılı Kanuna eklenen 18/B maddesi gereği: Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

5-) Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.

6-) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

7-) Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

8-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümleye göre; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ya da işveren alacağı ve tazminatı ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava şartıdır.

 

Tüketici Hakem Heyeti 2023 Parasal Sınırı 66.000TL’yi aşan uyuşmazlıklarda da arabuluculuk zorunlu… 

 Zorunlu arabuluculuk sürecini başlatmak isteyen vatandaşlar  Adliyelerde ki Arabuluculuk Bürosu'na başvurmaları gerekmektedir.

Arabuluculuk, tarafların daha hızlı, etkili ve masrafsız bir çözüme ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için 2023 yılında;Tüketici Hakem Heyeti  parasal sınırı 66.000TL’ aşan uyşmazlıklarda dava şartı olarak arabulucuya başvurmalarını önemle hatırlatıyoruz.

#TÜKDES #ZorunluArabuluculuk  #TüketiciUyuşmazlıklarındaArabuluculuk

Editör: Mustafa YILDIRIM