Yağ alma işlemi, yüzey işlem sürecinin ilk aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılacak olan bu işlemden sonra çapak alma gibi diğer yüzey işlemlerine geçilmektedir. Yağı üzerinden alınan metal parça pas alma, fosfotlanma ve kromatlanmaya hazır bir hale gelir. Üzerinde yağ bulunan metal parçalara bu işlemler uygulanamamaktadır. Uygulanması halinde parça boyandığında problemler ortaya çıkmaktadır. Renklerde farklılıklar, sararma ve kısa bir süre içerisinde boya atma meydana gelir. Çapak Alma sitesi üzerinden konu hakkında bilgi alına bilinir.

Yağ alma, kullanılan kimyasal ve uygulama yöntemleri açısından farklılıklar gösterebilmektedir. Hangi yöntemin ve hangi kimyasalın kullanılacağı, işlemin yapılacağı metalin özelliğine ve işletme şartlarına göre belirlenmektedir. Yağ alma işleminde;

·        Asidik yağ alma

·        Alkali yağ alma

·        Nötr yağ alma

Kimyasalları kullanılmaktadır. Yağ alma uygulama yöntemleri ise şu şekildedir;

·        Püskürtme.

·        Daldırma.

·        Ultrasonik

·        El ile silme.

Çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yağ alma işleminde en uygun yöntemin ve en uygun kimyasalın seçimi istenilen sonucun elde edilmesinde son derece önemlidir. Çapak alma konusunda uzman personeli ile hizmet vermektedir.

Fason işleme merkezi aracılığı ile yağ alma işlemi bitkisel ya da hayvansal yağların sabunlaştırılması ve madeni yağların emülsiye edilmesi ile sağlanmaktadır.

Asidik Yağ Alma

Ürün üzerinde pas ve tufal bulunması ve ısıtma problemi bulunan yerlerde kullanılan yağ alma yöntemidir. Asidik yağ alma banyosundan çıkan parçalar hızlı bir şekilde diğer işlem banyolarına alınmalıdır. Aksi takdirde ürünler üzerinde paslanma riski yüksektir.

Asidik yağ alma banyo işleminde çalışanlarda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Banyo işlemi esnasında ortaya çıkan buhar çalışan personeli rahatsız edebilir. Bu durumu önlemek adına çeşitli gaz kesici kimyasallarda kullanılabilir.

İnhibitör içerikli yağ alma kimyasalları en çok tercih edilen kimyasallardandır. Bunu sebebi ise bu kimyasal gurubu banyo ömrünü uzatmakta ve ürünün fazla aşınmamasını sağlamaktadır.

Alkali Yağ Alma

Fason vibrasyon işlemleri arasında yer alan bu tür yağ alma işlemi sıcak ve alkali ortamda gerçekleşmektedir. Yağ alma banyosuna giren metal ürünün yağı maksimum 30 dakikaya kadar alınabilmektedir. Alkali yağ alma kimyasalları her türlü metal için daldırma, sprey ve ultrasonik yağ alma yöntemlerinde kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda ise yağ alma kimyasalları yeterli gelmeyebilir. Bu tarz durumlarda yağ alma katkı maddeleri kullanılabilmektedir.

Nötr Yağ Alma

 Bu gurupta yer alan kimyasallara genellikle sprey fosfatlama tesislerinde kullanılmaktadır. En yaygın kullanım şekli ise demir fosfat banyolarında yağ alma şeklindedir. En önemli avantajı ise 50 – 55 derecedeki sıcaklıklarda da çalışmasıdır.

Çapak Alma sitesi sarf malzeme satışında da hizmet sunmaktadır.  Konu hakkında siteyi ziyaret edebilir. İletişim numaralarından bilgi talep edebilirsiniz.

Editör: Mustafa YILDIRIM