YAĞMUR DUASI

                                                                                               ESKİŞEHİR

Bir bölgede görülen kuraklık sebebiyle, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, tarlalarının ve hayvanlarının susuzluktan zarar görmemesi için Allah’tan rahmet, bereket dilemek ve yağmur duası okumak için toplanırlar.

Yağmur duası yapılacağı zaman üç gün boyunca arka arkaya cemaatle birlikte yerleşim yerinden uzaklaşıp dua etmek Allah katında beğenilebilir davranıştır. Bölge halkının ihtiyacına göre her Cuma namazından sonra da yağmur duası okunabilir.

Atalar kültünün İslam inancıyla birleşmesinin bir yansıması olarak Türkmen Baba kültü, Türk dünyasından Anadolu’ya benzer örnekleriyle Eskişehir’de kültürel sürekliliğin bir parçası olarak kabul edilebilir. Eskişehir’de Dağküplü ve Tandır Köyleri arasında kalan tepedeki Türkmen Baba, on üç köyün halkı tarafından yağmur duası için kutsal ziyaret mekânı olarak kabul edilmiştir.

Şehirden köylüler de katılır. Muhtarlar davet eder. Davetiye camiden duyurulur. Günümüz teknolojisiyle mesajlarla da iletilir.

Yağmur Duası Günü camide dua başlar. Dedetepe diye anılan tepeye çıkarlar. İsteyen kadınlar da toplanma yerinin uzağında kendi aralarında piknik yaparlar. Toplanma yerinde Türkmenbaba Türbesi bulunmaktadır. Duanın kalan kısmı tepede yapılır. Duadan önce kesilmiş koyunlardan haşlama hazırlanır. Etten kavurma pişirilir. 

Daha sonra içinde etlipilav, ekmek, haşlama yumurta, gözleme, bulunan zomata yapılıp dağa götürülür. Kimse zomataya kimin ne koyduğunu, hangi miktarda koyduğunu bilmez. Uzakta olanlar maddi katkı sağlar. Bu geleneksel tören ileyağmur dualarını etmenin yanı sırasosyal işleviyle her ekonomik seviyeden insanın bir araya gelerek;köylerinin, hayvanların, tarlaların durumunu ve buna benzer konuları da konuşup problemlerine çözümler ararlar. Tören bu şekilde sona erer. Bu tören; yağmur duası, şükür duası hacet bayramı olarak adlandırılır.

YAĞMUR DUASI

Elhamdülillahirabbi’l-‘âlemin Er-rahmâni’r-rahîm. Mâlikiyevmi’d-dîn, Lâ ilâhe illallâhuyef’alümâyurîd. Allâhümmeentellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ğaniyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşevec’almâenzeltelenâkuvveten ve belâğan ilâ hine. Allâhümme’skınâğaysenmerîenmerî’an tabakan ‘acilen ğayrarâisinnâfı’anğayredârrin.

Allâhümme’skınâğayşenmuğîsenmerîen tabakan merî’anğadekan ‘âcilenğayrarâisin. Allâhümme’skınâğayşenmuğîşenmürîennâfıanğayradârrin, ‘âcilenğayraâcilin. Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ.

Allâhümmeeğısnâ, Allâhümmeeğısnâ, Allâhümmeeğısnâ. Allâhümme ‘ale’l-âkâmive’z-zırâbi ve butûni’l-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri. Allahümme’skı ‘ıbâdeke ve behâimekevenşurrahmeteke ve ahyibeledeke’l-meyyite.”

Yağmur Duası Türkçe Anlamı

“Hamd rahman, rahim, din/hesap gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka ilâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir, indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indir.” (Ebû Davud, Salat, 260; İbnMâce,)– 2

Allahümmees’kınagaysenmugisenhenienmerienğadekenmücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümmeeskına’l-ğayse ve la tec’alnamine’l-kanitin. Allahümmeinnebi’l-biladivel’ibadive’l-halkı mine’l-levaive’d-dankima la neşku illa ileyke.Allahümmeenbitlenezzer’a ve eddirlena’d-dar’a ve eskınaminberakati’s-semai.Ve enbitlenaminberekati’l-ardı. Allahümmeinnanestağfirukeinnekeküntegaffaran. Fe ersili’s-semaealeynamindaran

Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı ve Tasarruf Önlemleri Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı ve Tasarruf Önlemleri

Türkçe Anlamı: Yağmur

Allah’ım, bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah’ım! Kullarda, illerde ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. Sütlerimizi bollaştır. Bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.

Bu yıl da Mayıs Ayı’nın son haftasında Eskişehir’in;Cumhuriyet, Gökdere, Yıldırım Çiftliği, Hasanbey, Karadere, Bozdağ, Yarımca, Tandır, Ahiler, Kızılcaören, Dağküplü Mahallelerinin/ köylerinin erkekleri, birleşip kurbanlar kesip duasını etti.

Bu tören birlik, sosyalleşme, diğer canlılara sahip olunanı paylaşma ve yemek kültürü açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma yazımı hazırlayarak dualarına katılıyor, sevabının yerine ulaşmasını diliyorum.

Neslihan Kanuncu Seçkin. 19.05.2024, Eskişehir

Editör: Mustafa YILDIRIM