Kanun teklifi ile getirilen ceza artırımlarının ve düzenlemelerinin, artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesinde  çözüm olamayacağını söyleyen CHP Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, “Kanun’un gerekçesinde, bireylerin onurunu korumak ve toplumsal barışı sağlamanın devletin görevi olduğundan söz ediyorsunuz ama kadına yönelik şiddetin önlenmesinde devlete görev yükleyen İstanbul Sözleşmesi’nden bir erkeğin kararı ile hukuksuzca çıkılmasına hiç ses çıkarmıyorsunuz” diyerek  iktidarın anlayışına dikkat çekti.  “Anayasa’da uluslararası sözleşmeleri onaylama yetkisinin Meclis’in olduğu, Cumhurbaşkanının kişi hak ve özgürlüklerini ilgilendiren düzenleme yapamayacağı açık hükümken, yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği, kararın hukuksuz olduğu yününde Danıştay savcısının görüş verdiği dava sürerken AKP Grubu  Başkan vekili Akbaşoğlu’nun İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasını savunması, meclisin iradesinin yok sayılmasıdır” sözleriyle tepki gösteren Süllü,  Genel Kuruldaki Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü göstererek “Millet adına kullandığımız yasama yetkisinin tek bir kişi tarafından  gasp edilmesini siz kabul edebilirsiniz ancak, biz kabul edemeyiz. Millet adına kullandığımız yasama yetkisi, tek bir kişinin kararı ile kaldırılacaksa biz burada saatlerce neden yasaları görüşüyoruz?” dedi.

KADINLAR, BASKILARLA SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

 “Kadınlar üzerinden ayrışma ve kutuplaştırma siyaseti ile kendi tabanınızı bir arada tutmak için, aile yapısını bozuyor gibi asılsız gerekçelerle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı savunuyorsunuz. Toplumsal Barış diyorsunuz, istatistiklerden korkup, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunu kapatmaya kalkıyor. Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun çağrılarına, baroların, kadın örgütlerinin sesine kulak tıkıyorsunuz, alanlarda mücadele veren kadınları baskılarla susturmaya çalışıyorsunuz.” diyen Süllü, AKP’nin kadına yönelik şiddetle mücadelede samimi olmadığının altını çizdi.

ASIL SORUN ZİHİNLERDE

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen yasa teklifinin eksiklerini anlatan Süllü, yıllardır,  mevcut yasaların etkin uygulanması taleplerini dile getirdiklerini hatırlatarak,   sorunun çözümü için, ceza artırımlarından önce, acil bir şekilde uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.  Sadece son bir ayda 22 ilde 31 kadının öldürüldüğüne dikkat çeken Süllü, “Bu yasa değişikliği ile bu sayılarda bir azalma olacağına inan var mı?  sorusunu sorarak esas sorunun,  yasalarda değil. “ zihinlerde” olduğunu vurguladı.

Editör: Mustafa YILDIRIM