Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (YENİ SENDİKA) Eskişehir İl Temsilcisi Abdulbaki Tekin, yaptığı açıklamada, sendikalara Yüzde 2 Kota’ uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Tekin, yüzde 2 kotasının sendikal hak ve özgürlükleri kısıtladığını söyledi.

Tekin, “Yandaş sendikaların Devlet kesesinden memurlara yaptıkları şantaja boyun eğmeyeceğiz. Bu oyununuzu da adalet önünde bozacağız !

Sendikal ayrımcılık yapmak suçtur. Maalesef ki bu sefer Sendika taşeronlarının maşalığını Milletimizi temsil etmesi için yetki verdiğimiz Milletvekillerimiz yapmaktadır. Milleti değil iki Sendikanın çıkarlarına hizmet eden siyasi irade, iki sendikayı görerek, diğer Sendikaları görmezden gelmektedir.

                   HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KISITLANIYOR

Yüzde 2 kotası sendikal hak ve özgürlükleri resmen kısıtlamaktadır. Uygulamaya cevap veremeyen kanun olamaz! 2022 Temmuz ayındaki sayıların baz alınması yanlıştır!   2022 Temmuz'da yüzde 2'yi aşmayan ama şimdi aşan sendikalara ne olacağı belirsizdir! Siyasi irade, bu tasarıyı alkışlayanlar tarafından yanıltılmaktadır” diye konuştu.

Hepimiz biliyoruz ki bu uygulamanın bu haliyle hayata geçmesi halinde Türkiye'de sendikal hak ve özgürlükler ciddi şekilde yara alacaktır. Yapılan düzenlemeyle Danıştay’ın yürütmesinin durdurulması kararının hükümsüz hale gelmesi hedefleniyor/geleceği sanılıyor fakat gözden kaçırılan bir husus var. Toplu sözleşme hükmü kanundan önce uygulanır ve yürürlükteki bir toplu sözleşme hükmü, kanunla bertaraf edilemez.

 Diğer taraftan, Danıştay kararı gereği yüzde 1 barajının uygulanması mümkün olmadığından ve toplu sözleşme 31 Aralık 2023 tarihine kadar yürürlükte olduğundan sendika üyesi kamu görevlileri hiçbir ayrım olmadan 31 Aralık 2023 tarihine kadar aynı oranda ve tutarda toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanacaklardır.  Bu yönüyle bu hüküm ancak 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulanma imkanına sahip olabilir.”

 

              YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş’in TBMM’de milletvekillerini bilgilendirerek ve Meclis Grup Başkanlarıyla görüşmeler yaparak bu tasarının yanlış olduğunu bir an önce geri çekilmesi yönünde yetkililere, ‘Sendikalara Getirilmesi Düşünülen Yüzde 2 Kotası Değerlendirme Raporu’nu sunduğunu anımsatan Tekin; “Anlaşılan o ki yetkili konfederasyonun bağlı sendikaları hızla devam eden üye istifalarını durdurabilme noktasında çaresiz kalınca, sendikal zenginliği engelleme yöntemine başvurmuşlardır.

                Kamu görevlilerinin hakları için pazarlık yapmaları gereken işverenle, kamu görevlileri üzerinden bir uzlaşma yapıldığı intibaı talihsiz bir tarihi vesikaya dönüşmek üzeredir. Hazin olan şu ki; toplu sözleşme hakkının gereklerinin icra edilmesi yerine toplu sözleşme ikramiyesinin genellik ilkesini imha etmek üzerine bir sendikal çaba peşinde koşulmakta ve ‘Hazine Yardımı’ seçmenlere değil partilere ödenmektedir.

 ‘Toplu Sözleşme İkramiyesi’, sendikalara değil kamu görevlilerine ödenmektedir. Bilindiği gibi; 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin konuyla ilgili hukuka aykırılık içeren hükmüne yönelik Danıştay tarafından verilmiş yürütmenin durdurulması kararına ve bu karar içeriğinde yer verilen gerekçelere rağmen konuyla ilgili şimdi ısrarla yeni bir yasal düzenleme yapılmak istenmektedir. Bu tasarı  Anayasaya aykırı, İLO sözleşmesine aykırı, Kanunlara, khk kararnamelere aykırı, insanlık onuruna, gururuna, Kamu vicdanına aykırı, gayri ahlaki bu durum Sendikacılık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

                O dönem ortaya çıkan yürütmenin durdurulması kararında “yargı kararını hükümsüz hale getirmek amacıyla kanun yapılması sonucunu doğurmanın” da ötesinde, şimdi ise anılan karar içeriğinde yer alan “anayasal hüküm ve ilkeler ile konuyla ilgili evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere” de aykırı nitelikte kanun yapılması tartışmalarına neden olunacaktır” Bu yanlıştan ivedilikle geri dönülmelidir.üyelerin mağduriyeti giderilmelidir.”

Editör: Mustafa YILDIRIM