Mustafa Özkarayanık'tan meslektaşlarına ziyaret Mustafa Özkarayanık'tan meslektaşlarına ziyaret

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in seçim ofisi açılışında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Candemir, "Zihinsel İflas ve Tarihi Çarpıtma: Yılmaz Büyükerşen'in hezeyan dolu söylemleri;
 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in son açıklamaları, Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılamadır. Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kahramanca fetih seferlerini, “mavi gözlü beyaz tenli kadınları almaya” indirgemesi, sadece cehaletin, aşağılığın, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ile karakterize olan bir sendromun göstergesidir.
 
Türk milleti, tarih boyunca dünyaya adalet ve medeniyet götürmüş, kahramanlığı ve cesaretiyle öne çıkmış bir millettir. Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih seferleri, sadece tarih sahnesindeki rolümüzü belirlemedi, aynı zamanda medeniyetimizin ve kültürümüzün gücünü tüm dünyaya gösterdi. 
 
Büyükerşen'in bu alçakça ve saygısızca sözleri, Türk milletinin tarihine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır. Tarih şuurundan bihaber bir zihniyetin tezahürüdür. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca 3 kıtaya hüküm sürmüş dünyanın en güçlü Türk imparatorluğudur. Doğu Batı arasında muazzam bir köprü görevi görmüştür. Bizler, Türk milleti olarak, asil tarihimize ve kahramanlarımıza olan saygımızı koruyacak ve asla bu tür aşağılık yaklaşımları cevapsız bırakmayacağız ve kadim Türk tarihimize yapılan bu ve türevi ihanetlerin karşısında olacağız. 
 
Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak, Büyükerşen'in bu tür çirkin ve düşmanca sözlerini en sert şekilde kınıyor ve Türk milletinin tarihine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Türk milleti, tarihine ve kimliğine yapılan bu tür hakaretlere sessiz kalmayacak ve gereken cevabı her koşulda verecektir!
 
Büyükerşen gibi tarihimizi çarpıtmaya ve milletimizi küçümsemeye çalışan herkes bilmelidir ki;
Türk milleti asla boyun eğmeyecek, asla unutmayacak ve asla affetmeyecektir!
Türk milleti, gerçekleri tahrif etmeye ve tarihi çarpıtmaya çalışan bu tür söylemlere karşı her koşulda uyanık olacak ve tarihi gerçekleri koruyacaktır!
Türk milleti, tarihine ve değerlerine olan bağlılığını en üst düzeyde tutacak ve bu uğurda her türlü mücadeleyi verecektir!"

Editör: Mustafa YILDIRIM