Türk Tabipleri Birliği ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, son dönem TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı üzerinden başlatılan algı yönetimi ile meslek örgütlerinin susturulmak istendiği ifade edildi.

İktidarın hedefinin; tüm meslek birliklerinin kendilerinin istediği şekilde hareket etmesi ya da etkisizleştirilmesi olduğunu ifade eden Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, “Ancak bilinmelidir ki; TTB hangi iktidar olursa olsun halkın sağlığı, toplumun yararı için doğruyu söylemekten asla vazgeçmemiştir/ vazgeçmeyecektir.” diye konuştu. Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda değişiklik yapılması girişimleri hakkında da konuşan Şenel, “Düzenleme yapılacaksa bu; TTB ve tabip odalarının gücünü artıran, yetkilerini genişleten, mesleki bağımsızlığın önündeki engelleri kaldıran bir şekilde olmalıdır. Bu değişiklik TTB, tabip odaları ve hekimlerin katılımıyla yapılmalıdır. Bunun haricinde yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.” şeklinde konuştu.

HALKI SAĞLIĞINA ZARARLI POLİTİKALAR…

 Eskişehir Kütahyalılar Derneği’nden Ömer Ulu’ya ziyaret  Eskişehir Kütahyalılar Derneği’nden Ömer Ulu’ya ziyaret

TTB özelinde, 1980 askeri darbesi ve sonrasındaki süreçlerde yapılan yasa değişiklikleri ile mali, mesleki kısıtlamalara gidildiğini; bununla da yetinilmeyerek yasada var olan yetkilerin uygulanmasında bürokratik engeller çıkarıldığını anlatan Şenel, “Hekimlik değerlerinin, mesleki bağımsızlığın, halkın sağlık hakkının savunucusu olmuş olan TTB ve tabip odaları, bu değerlerin korunup geliştirilmesi için büyük mücadeleler vermiş, bu nedenle birçok baskıya maruz kalmış ancak hepsinde de haklı çıkmış, bugünkü gücüne ulaşmıştır.” dedi.

“Bizler önce meslek örgütünün başkanı ve yöneticileriyle başlatılan; ardından meslek örgütü değerlerine, mesleki bağımsızlık ilkelerine yöneltilen bu demokrasi düşmanı müdahaleleri aslında tüm topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz.” diye konuşan Şenel,  iktidarın TTB’yi etkisizleştirmeye, güçten düşürmeye, mümkünse tamamen susturmaya yeltenmesinin; siyasal, sosyal ve sağlık alanı başta olmak üzere hayatın tüm alanında sürdürülen halkın sağlığına zararlı politikaları daha da artırmaktan başka amaç taşımadığını öne sürdü.

YASADA BİR DEĞİŞİKLİK YAPILACAKSA…

TTB ve tabip odaları olarak, bugün yaşanan uygulamaları kabul etmediklerini, hekimlik değerleri, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceklerini belirten Dr. Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 40 yıllık süreçte hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB ve yöneticileri, bütün baskılara rağmen yaşanan bu süreçten de gücünü ve meşruiyetini artırarak çıkacaktır. Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda bir değişiklik yapılacaksa, ancak TTB ve tabip odalarının gücünü artıran, yetkilerini genişleten, mesleki bağımsızlığın önündeki engelleri kaldıran bir şekilde olmalıdır. Bu değişiklik TTB, tabip odaları ve hekimlerin katılımıyla yapılmalıdır. Bunun haricinde yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. TTB, kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edecektir. Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!”