Boşanma davaları, kusursuz olan ya da daha az kusurlu olan eşin karşı taraftan istediği maddi ve manevi tazminatı ele alan bir dava türüdür. Erkek ev içerisinde kadına şiddet uyguluyorsa, maddi durumu elverişli olmasa bile yaklaşık 20.000 TL manevi tazminat, 20.000 TL maddi tazminat verilmesinin uygun olduğu kararlaştırılmıştır.

Kişiler arasında yapılan evlilik, çeşitli sebeplerden dolayı sona edebilmektedir. Anlaşmalı boşanma gibi iki tarafında talepleri olmadığı durumların dışında, boşanma davası sürecinde genellikle kusur tespiti yapılmakta ve evliliği bitiren sebepler göz önüne alınarak kusur atfedilmektedir. Boşanma davasında kusursuz ya da az kusurlu olan tarafın maddi ve manevi tazminatı karşı taraftan alınması hükmedilmiştir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminatta Zararın Tespit Edilmesi

 

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminatları düzenleyen Türk Medeni Kanunun 174. maddesine göre:

●      Çıkarları boşanma yüzünden zarar gören kusursuz ya da daha az kusurlu taraf, kusurlu olan taraftan daha uygun miktarda maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Belirtilen maddeden de anlaşılabileceği gibi boşanma davasında maddi tazminata hükmedilir. Bu madde, mevcutta olan menfaatlerin boşanma kararı yüzünden zedelenmiş olması ve karşı tarafın kusurlu olması gibi şartlara bağlanmıştır.

Türk Medeni Kanunu maddesinde yer alan bu ifadelerin, oldukça genel ifadeler olmasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat hakkının kanun koyucu tarafından anlaşılmaz olarak bırakıldığı düşünülebilir. Bu düşünce oldukça doğrudur. Kanun koyucu burada, durumu aile hakimin insiyatifine bırakabilmek için kasıtlı olarak hukuk boşluğu bırakmıştır denilebilir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminatla Alakalı Alabileceğiniz Avukat Destekleri Nelerdir?

 

Boşanma davası sürecinde, dava konusu olan maddi ve manevi tazminat taleplerinde taraflar kendilerini boşanma avukatı aracılığıyla temsil edebilirler. Süreçle alakalı detaylı bilgi alabilmek için https://www.sezginhukuk.org/ adresiyle iletişime geçebilirsiniz.