SES Şube Yönetim Kurulu Adına Birtürk Özkavak yeni yıl değerlendirmesinde şunları söyledi; "

SES Şube Yönetim Kurulu Adına Birtürk Özkavak yeni yıl değerlendirmesinde şunları söyledi; "

Geçtiğimiz 2021 yılı hepimiz için büyük kayıpların, ağır yıkımların yaşandığı bir yıl oldu ne yazık ki. Pandemi bütün ağırlığıyla devam etti. Baştan beri izlenen yanlış politikalar ve eksik tedbirler nedeniyle can kayıpları arttı. Yüz binlerce insanımız hastalığa yakalandı. Ağır sekeller kaldı. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri de bundan en çok etkilenen mesleklerden biri olarak ağır bir dönem geçirdi. Geçirmeye devam ediyor. Öte yandan yine patronlardan yana izlenen politikalar nedeniyle ekonomik yıkımlar artarak derinleşti. Hak kayıpları yaşandı.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri önceki yıllarda olduğu gibi bütün bir 2021 yılını da gecesini gündüzüne katarak hastaneler ve sağlık kurumlarında halkın hizmetine adadı. Takatinin sonuna kadar çalışarak evinden ve ailesinden uzakta yürüttüğü bu hizmetlerin karşılığında ne yazık ki büyük bir hüsran ve değer bilmezlikle karşı karşıya kaldı. Sorunlar dağ gibi büyüdü. Artan şiddet ,baskılar kayırmacılık, liyakatsizlik, yoksulluk  ağır çalışma koşulları yaşamı çekilmez hale getirdi.

SES olarak 2021 yılında bütün güzümüzle emekçilerin olduğu her yerde bulunmaya çalıştık. Bütün işyerlerinde defalarca çalışanlara ulaşarak sorunlarını çözme ye çabaladık. Yöneticilerle iletişime geçerek, kamuoyuna yönelik basın açıklamaları yaparak, bildiri, broşür afiş vb ile sorunlarımızı dile getirip çözüm önerilerimizi paylaştık. İşçi sınıfının bir parçası olarak tüm emekçilerin taleplerine sahip çıkarak bütün gücümüzle mücadele ettik. Bu süreçlerin sonunda sağlık ve sosyal hizmet emekçileri yüzlerini bize döndüler. Gerçek ve doğru adresin SES te olduğunu anlayarak binlercesi sendikamıza üye oldu. Son bir ayda sendikamız %20-25 büyüdü. Ve bu artan bir ivme ile devam ediyor.

2021 geride kalıyor. Ama bizlere dayatılan koşullarda hiçbir değişiklik yok. Artan pahalılık baskı zulüm işyerlerindeki sorunlar her geçen gün çeşitlenerek ve artarak devam ediyor. Yandaş sendikalar bütün güçleriyle emekçileri bölmek onların yoksulluğunu örtmek çeşitli bahanelerle hak kayıplarını gizlemek için büyük bir çaba içerisinde. Ama artık ne yaparlarsa yapsınlar mızrağı çuvala sığdıramayacaklar. Emekçiler onların gerçek yüzlerini gördü.2022 yılı sendikal mücadele ve örgütlülük açısından bir dönüm noktası olmaya aday. Gerçek bir sendikal mücadelenin işaretlerini şimdiden görüyoruz.2022 yılı bir taraftan devam eden ağır yıkımın, öbür taraftan büyüyen mücadelenin karşı karşıya geleceği bir yıl olacak. Güzel bir ülkede barış ve kardeşlik içinde insanca yaşamak için mücadele etmekten başka çarenin olmadığını biliyoruz. SES olarak halkımızın sağlık hakkı ve çalışanların hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Gözden kaçırmayın

Toptan Bijuteri Kullanımında Ürün Ömrü Toptan Bijuteri Kullanımında Ürün Ömrü

2022 yılının tüm insanlığa barış ve huzur ve sağlık getirmesini, işçi sınıfına emekçilere hak ettiği güzel günleri getirmesini diliyoruz.

Eskişehir halkına sağlık huzur ve mutluluk diliyoruz.

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin yeni yılını kutlayarak 2022 yılının taleplerimizin karşılandığı sorunlarımızın çözüldüğü, ekonomik özlük haklarımızın karşılandığı bir yıl olmasını diliyoruz."