Bazı basın yayın organlarında “Büyükşehir Belediyesi Tıbbı Atık ve Sterilizasyon Tesisi” ihalesine ilişkin yer alan açıklamalar üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının söz konusu ihalenin sürecine ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle; "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm tıbbi atıkların, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kurularak Toplama ve İşletme Hakkının Verilmesi işi yap-işlet-devret modeli ile 16.05.2008 tarihinde 10 yıl süre ile ihale edilmiştir. 16.06.2018 tarihine kadar işe devam edilmiştir. Sözleşmenin sona ermesinin ardından 22.06.2018 tarihinde hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenerek tesis, tesise ait bütün ekipmanlar ve malzemeler sağlam vaziyette sözleşme ve eklerine uygun şekilde belediyemizin idaresine devredilmiş, taşınır kaydı yapılmıştır.

2018 yılında tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve tesise ait bütün ekipman ve malzemeler Belediyemize devredildikten sonra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yeni bir ihale yapılmıştır. 08.08.2018 tarihinde belediyemiz ile ihaleyi alan firma arasında Tıbbi Atıkların Toplanması, Sterilizasyon Tesisi İşletme İşine ait 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 3 yılın sonunda yine hizmet işleri kabul tutanağı imzalanarak 31.08.2021 tarihinde işin bittiği onaylanmıştır.

08.09.2021 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Sterilizasyonu, Bertaraf Edilmesi, Yeni Sterilizasyon Cihazının Kurulması İşi” ihalesi kapalı teklif  usulü ile yapılmıştır. İhaleye 7 firma katılım sağlamış, 5 firma ihale aşamasında başvuru şartlarındaki eksiklikleri sebebiyle elenmiştir. İhaleye katılmaya hak kazanan iki firmanın teklif mektupları açılmış, ilk teklifler kapalı zarf usulü ile alındıktan sonra ihalede açık arttırmaya geçilmiştir. İki firma arasındaki rekabet sonrası rakam, %48 ciro payının belediyemize bırakılması neticesi ile tamamlanmıştır. İhale sonrası yapılan detaylı evrak kontrolünde ihaleyi alan firmanın sunduğu iş bitirme belgesinin geçerli olmadığı tespit edilmiş ve ihale iptal edilmiştir.

 “Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Sterilizasyonu, Bertaraf Edilmesi, Yeni Sterilizasyon Cihazının Kurulması İşi” 27.10.2021 tarihinde tekrar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif usulü ile ihale edilmiştir. 08.09.2021 tarihinde yapılarak iptal edilen ihalede başlangıç fiyatının %10 cirodan, %48’e gelmesi üzerine yeni açılan ihalede, açılış rakamı cironun %40’ı olarak belirlenmiştir. Son yapılan bu ihaleye daha önceki ihaleye belgeleri eksik olduğu için katılmayan ve mevcut tesisi işletmekte olan firma da katılım sağlamış ve doğrudan cironun %72’lik kısmını teklif ederek ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrası detaylı evrak kontrolü yapılmış ve ihale onaylanmıştır. Firma ile belediyemiz arasında 30.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup ihale konusu işe başlanmıştır.

Bu ihalede, sterilizasyon cihazının 12 ay içinde yüklenici tarafından yenilenmesi ve 10 yıl boyunca işletilmesi istenmiştir. Bu yönü ile yap-işlet-devret gibi bir model olduğu düşüncesi gerçek değildir. Söz konusu ihale kamu yararının ön planda tutulduğu ve korunduğu bir ihale olmuştur. "