Kaynak: ETO 130 Yıl Belgelerle Eskişehir kitabı 

 Osmanlıdan Cumhuriyet dönemine kadar olduğu gibi cumhuriyet döneminde de kentlerde ticaretin yoğun yaşandığı yerler çarşı ve pazarlardır. Eskişehir’de cumhuriyet döneminden bugüne kadar adları kısmen korunmuş olsa da tarihi mekansal özelliklerini kaybetmiş çarşılar vardır.

Haffaflar Çarşısı

Mermer Çarşısı

Keçeciler Çarşısı

Mısır Çarşısı

Manifaturacılar Çarşısı

Uzun Çarşısı

Yılmaz Büyükerşen böyle veda etti Yılmaz Büyükerşen böyle veda etti

Demirciler Çarşısı

Debbağhane Çarşısı

Mobilyacılar Çarşısı

Editör: Mustafa YILDIRIM