Eğitim alanında çalışan sendikaların temsilcilerinin yaptığı ortak basın açıklaması öncesinde tartışma ve arbede yaşandı. 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılmak istenen basın açıklaması öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Olcay Yılmaz, açıklama yapmak isteyen Eğitim Sen İl Başkanı Faik Alkan’a müdahale ederek merdivenlerden aşağı inmelerini istedi. Aynı yerde daha önce de başka sendikaların basın açıklaması yaptığını anımsatan Alkan açıklamayı bulundukları yerde yapacakları söyledi. Bunun üzerin Alkan’ı omzundan iterek aşağı inmesini isteyen Yılmaz’a tepkiler yükseldi. Kamusal bir alanda eğitim emekçilerinin haklarına ilişkin basın açıklaması yapma haklarına engel olunamayacağını dile getiren Eğitim Sen Başkanı Alkan, Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacaklarını yineledi. Açıklamaya katılan diğer meslek örgütü temsilcileri ve polis ekiplerinin uzlaştırmacı tavrı sonrasında olay büyümeden basın açıklamasına geçildi. Olaylar sonrasında Eğitim Sen Başkanı Alkan, kendisini iten Sivil Savunma Uzmanı Yılmaz hakkında şikayetçi olacağını söyledi. 

2 KASIM’DA İŞ BIRAKACAKLAR

Basın açıklamasında 2 Kasım günü öğretmenlerin grev kararı aldığını ifade eden Alkan, “Uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk süreçleri sendikal bir eylem olan iş bırakmayı yasal güvence altına almıştır. Aksine sendikal faaliyeti engellemek suçtur.” diye konuştu.  
Eğitim çalışanlarının başta ekonomik ve özlük hakları olmak üzere sorunlarının ağırlaşarak arttığı bir süreç yaşandığını dile getiren Alkan, şunları söyledi: “Siyasal iktidarın imkânlarından yararlanan, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen, taraflarını ve saflarını eğitim çalışanlarından yana değil iktidardan yana koymuş durumdadır. Bugün, ÖMK, 3600 ek gösterge, görevde yükselme konusunda adaletsizlik eğitim çalışanlarını bölmektedir.  Son dört yıldır tartışılan, Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen geri adım atılmamaktadır.” 

SESSİN TEPKİSİZ KALMAYIN!

Eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın yaşananlara sessiz ve tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Alkan, “Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar olarak bir araya gelmiş ve 12 eğitim sendikası tarafından ortak talepler belirlenmiştir.” Dedi. Alkan taleplerini ise şu şekilde sıraladı: “19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenleme yapılması. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması. 
Ortak taleplerimize yönelik herhangi bir adım atılmaması halinde, 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılacaktır. Buradaki talepler sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim emekçilerinin taleplerdir. 

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR
Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Faik Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan geri dönülmelidir.  Son olarak Eskişehir’de grev kırıcılığı yapmak için uğraşan arkadaşlara sesleniyoruz: İş bırakmanın yasal olmadığı yönünde kara propaganda yapmaktan vazgeçin. Safınızı seçin. İktidarların değil eğitim emekçilerinin yanında durun.  Uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk süreçleri sendikal bir eylem olan iş bırakmayı yasal güvence altına almıştır. Aksine sendikal faaliyeti engellemek suçtur. Gün birlik olma günüdür. Birleşe birleşe kazanacağız!”

Kazan Tatarlarının mirası Eskişehir’de korunuyor Kazan Tatarlarının mirası Eskişehir’de korunuyor