2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci yarısı yarın başlıyor. Tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize ve velilerimize kolaylıklar diliyorum. Her yönüyle oldukça geçecek olan bir döneme giriyoruz. Ama söz konusu eğitim ise durup defalarca düşünmek lazım. Eğitimin öneminin ne kadar büyük olduğu herkesçe malum. Ancak 20 yıllık iktidar eğitimi sadece bina ve malzemeden ibaret sayınca çökmüş bir sistem kaldı ellerimizde.

Çöken sistemin enkazını İnşaAllah ilk seçimlerde göreve gelir gelmez biz kaldıracağız. Geçtiğimiz hafta açıklanan "Ortak Mutabakat" metninde eğitim sistemimizin sorunlarını ortaya koyup, çözümünü de ilan etmiş olduk.       Herşeyden önce Milli Eğitimi bir ideolojik çatışma alanı olmaktan çıkaracağız. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duyma_yacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz.

“Eğitim Destek Kartı” ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sa_hibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz kar_şılayacağız. Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde sağlayacağız. Ortaöğretime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştirecek, öğrencinin öğrenim sürecindeki notlarını, performansını, ilgisini, yeteneğini ve becerilerini dikkate ala_rak fırsat eşitliği ve adaleti çerçevesinde bir yönlendirme yapacağız.

Liselere Giriş Sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS sınavını süreç içinde kaldıracağız.  Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız. Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız.

Her sahada olduğu gibi eğitim alnında da, bu ve buna benzer pek çok projelerle eğitimi ayağa kaldıracağız. Basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, sizlere hayırlı günler dilerim.”