ESkişehir'im, 1935..

Grup ismimizin yazılı olduğu ve Porsuğa uzanan yol günümüzün 2 Eylül caddESidir..Bu kısa not aklı karışanlara ipucu olsun.