Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Cihan Taşar 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle şu açıklamayı yaptı;

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. Yıl dönümünde

Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Atamız bedensel olarak aramızdan ayrılmış olsa da;

Düşünceleri, devrimleri ve ilkeleriyle her zaman yaşamıştır ve yaşamaya devam edecektir.

Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkemizi işgal eden emperyalist ülkelere karşı Atatürk

önderliğinde, Ulusal Kurtuluş Savaşı yapılmış ve sömürücü güçlere diz çöktürülmüştür.

Daha sonra savaştan çıkmış ve her şeyini yitirmiş bir ulus, Atasının önderliğinde bağımsız,

Çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyet'ini kurmuştur. Yanmış ve yıkılmış bir ülkeden, devrimler

sayesinde yeni bir ülke yaratmayı başarmıştır. Saltanat ve Hilafet yıkılarak; Aydınlanma

Devrimi ile Çağdaş, laik, halk egemenliğine dayalı parlamenter sistem oluşturulmuştur.

Bu gün geldiğimiz noktada Cumhuriyet ve laik rejim karşıtları Atatürk ilke ve

Devrimlerini, Cumhuriyetin kazanımlarını yok etmek için saldırmaktadırlar. Atatürk'ü

Karalamaya ve yıpratmaya çalışmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulus Devlet ve

Üniter Devlet anlayışı yok edilmeye çalışılmaktadır. Ulusal Bütünlük ve Bağımsızlığımız

Malıçlılar birlik ve beraberlik yemeğinde buluştular Malıçlılar birlik ve beraberlik yemeğinde buluştular

tehdit altındadır.

Tüm Bunlara karşın; Atatürk İlke ve devrimlerine, Cumhuriyetim Kazanımlarına

Yürekten bağlı Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları, Ata'sının emanetine sahip çıkmakta,

Devrim karşıtı güçler ne kadar güçlü olursa olsun, kararlılıkla Atatürk'ün emanetini

savunmaktadır. Türkiye'yi orta çağ karanlığına sürüklemek isteyenler, başarılı

olamayacaktır! Türk Halkı Ata'sının açtığı yolda yürümeyi sürdürecektir! Atatürk ilke

Ve devrimlerine sahip çıkacaktır!

10 Kasım Perşembe günü ADD olarak, Cumhuriyet güç birliğini oluşturan Demokratik

Kitle Örgütleri ve Sendikalarla, Atamızın aramızdan ayrılışının 84. Yılında,vilayet

meydanında yapılacak olan resmi törene katılıp, sonrasında gün boyu "ATAY'YA SAYGI"

Nöbeti tutacağız. Tüm halkımızı Ata'sına ve Bayrağına sahip çıkmak için ellerinde

Bayraklarla Atatürk resimleri ile vilayet meydanındaki Atatürk Anıtına bekliyoruz. Cumhuriyet kenti Eskişehir halkının, Ata'sına sahip çıkacağını biliyoruz.”