1916 yılı Eskişehir nüfusu 1916 yılı Eskişehir nüfusu

Kaynak: ETO 130 Yıl Belgelerle Eskişehir kitabı 

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası  olan Türkiye İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. Türkiye İş Bankası kısa zamanda yurdun çeşitli yerlerinde şubeler açmaya başladı. Eskişehir'de bir şubesi bulunan Osmanlı İtibar-I

  Milliye Bankası 29 Haziran 1927'de Türkiye İş Bankası ile birleşince Eskişehir'deki şube de Türkiye İş Bankası adını alarak faaliyetini sürdürdü. Banka, Türkiye İş Bankası'na dönüştükten sonra yerel gazeteler aracıyla verdiği ilanlarda hem yatırım hem de mûdi sayısını arttırmaya çalıştı.

Editör: Mustafa YILDIRIM