Avrupa Birliğinin İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği konusundaki şartlarına uyum sağlanması kapsamında çalışmalar yürütebilmek için “Covenant of Mayors (Belediye Başkanları Sözleşmesi)”ne aktif üye olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şimdi de şehirlerde iklim eylemlerini hızlandırmayı ve 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmeyi amaçlayan, uluslararası kuruluşlarca da desteklenen Şehirler Sıfıra Yarışıyor "Cities Race to Zero" Programına üye olmak için başvurusunu tamamladı.

C40 şehirleri, Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM), Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından, şehirleri sıfır emisyon yarışında harekete geçirmek amacıyla kurulan Şehirler Sıfıra Yarışıyor’da artık Eskişehir de yer alacak.

Şehirler Sıfıra Yarışıyor Programına katılan 454 şehir, bu program ile C40 bildirileri temel alınarak, bilime dayalı eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde, şehirler kendi iklim eylem yolculuklarında başarabilecekleri eylemler konusunda taahhütte bulunuyor ve taahhütleri ile ilgili faaliyetlerini yürütüyor.

 Şehirleri, bölgeleri, işletmeleri ve yatırımcıları Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak ve daha kapsayıcı ve dirençli bir dünya yaratmak amacıyla bir araya getirmeyi ve şehirlere iklim uygulamaları konusunda yapılması gereken eylemlerin belirlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen proje ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre için çalışmalarına bir yenisini daha ekleyecek.