Müjdenin 2.098,16 hektar alanı kapsayan “Kompleks Cevher (Toryum, Barit, Florit, NTE Ocağı, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Tesisi, Atık Depolama Tesisi” olduğunu söyleyen Süllü, Beylikova, Sivrihisar ilçeleri arasında Kızılcaören Mevkii’nde yapılması planlanan proje ile ilgili sorulara dikkat çekti.

ÇEVRE TAHRİBATINDAN YİNE SÖZ EDİLMİYOR

“Erzincan İliç Altın Madeni’nden Fırat Nehri’ne siyanürsızıntısı  faciası gündemde iken müjde olarak sunulan Beylikova Kompleks Cevher Hazırlama Tesisi’nin 114,52 hektar  atık barajı alanınınKızılcaörenGöleti’ninsulama  alanının içinde yer alması, bir Eskişehirli olarak uykularımı kaçırıyor.” diyen Süllü, Büyükşehir Belediyesi’nin olumsuz görüş vererek yasal süreç başlattığı, ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı ÇED raporunda sülfürik asit yöntemi ile çözündürme yapılmasının yaratacağı tehlikelerin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

RADYOAKTİVİTE TEHLİKESİ YOK SAYILIYOR

 Bilim insanlarının toryum elementinin iddia edildiği gibi, yeşil bir enerji olmadığına ve radyoaktif atıklarıntehlike oluşturduğuna dikkat çektiğini belirten CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, “Maden çıkartma işlemi sonrası radyoaktivitenin maden sahasında çalışan ve bölgede yaşayanlara, doğal yaşama, tarıma, hayvancılığa etkileri ÇED raporunda yer almamaktadır. Kızılcaören’de ve Karkın’dageçim kaynağı olarak tarım alanları yer almakta ve arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Projede yılda 734,400 Kg.kimyasal patlayıcı, 34,560 Kg.dinamit kullanılacak; 114,52 hektar tarım alanı yok olacak, yüzlerce kamyonun çalışacağı alanda oluşan toz hava  kirliliğine yol açacak ve gürültü kirliliği oluşacak ” dedi.

MADENCİLİĞE DEĞİL, GERÇEKLERİN GİZLENMESİNE TAHAMMÜL EDEMİYORUZ

Halkın gerçekleri tüm açıklığıyla bilmesi gerektiğini söyleyen Süllü, açıklamasına şöyle devam etti:“Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonunda 1977 yılında, Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi Bastnazit-Barit-Florit Kompleks Cevher Yatağı Nihai Etüt Raporu’nun hazırlandığı, geçen süredemadenin işlenmesinin piyasa şartlarında ekonomik olmadığı için çıkartılmadığı,Türkiye’de binlerce ton toryum rezervinden sadecebin de 18.5 kadarının saf toryum olduğu gerçeği gizlenmektedir.  Yer üstü kaynakları tüketerek yer altı kaynaklara göz diken AKP iktidarı, yine Eskişehir’in tarım topraklarını yok etme peşinde. Sudan’da, Atlas Okyanusu’nun ötesi Venezüella’da tarım yapmaya kalkanlar, doğal alanların % 64’üne maden ruhsatı tahsisleri ile ülkemizin tarım topraklarını gözden çıkarmışlar ve bizi gıdada iyice yurt dışına bağımlı kılma kararlılığındalar.”

Süllü iktidara seslenerek“Biz Eskişehirliler, Eskişehir Kıymetlidir diyoruz. Seçim öncesi gerçekleri gizlemek için gündem peşinde koşupmüjde adıaltında toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletecek projeler yerine, çevre yolu, Kırka- Seyitgazi Yolu, Mihallıççık Yolu, Mihalgazi, Sarıcakaya Yolu, Kızılinler Turizm Termal Tesisi, TÜLOMSAŞ’ın geri şehre kazandırılması, hava alanımızın aktif yurt içi-yurt dışı uçuşlara açılması gibi şehrimize değer katacak projeler bekliyoruz. Ancak, bütçesini daha ilk altı ayda tüketmiş ve tükenmiş iktidardan bunları beklemenin gerçekçi olmayacağını da biliyoruz. Eskişehirli hemşerilerimiz merak etmesin,Cumhuriyet Halk Partisi iktidarımızda, ülkemizin değerlerine, yaşama, doğaya saygılı, rant yerine kamu yararını düşünen, bilimsel gerçeklerle desteklenen madencilik anlayışını hayata geçirmenin yanı sıra,Eskişehir’imizin gerçek ihtiyaçlarına dönük projeleri hayata geçireceğiz.” dedi.