Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, 2022-2023 adli yılı başlangıcına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yargı bağımsızlığına saygı duyulduğu oranda hukuk devleti ilkesi güçlenecektir” diyerek yeni adli yılın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Şube Başkanı olan Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, insan onurunu ve hakkını korumanın bütün adalet hizmetlerinin en temel amacı olduğunu belirtti. Bu bağlamda adalet hizmeti sorumluluğunun bağımsız mahkemeler eli ile yerine getirildiğini kaydeden Gücüyener, “Devletin temel görevlerinden biri adil bir düzen yürütmek, denkleştirici adalet sistemini kusursuz işletmektir” dedi.

“Mahkemeler, yasaların çizdiği sınırlar içinde fakat tam anlamı ile bağımsız karar alırlar”

İnsan onurunu ve hakkını korumanın bütün adalet hizmetlerinin en temel amacı olduğuna dikkat çeken Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Yargı bağımsızlığı anayasal bir ilke olarak da tanımlanmıştır. Anayasamızın 138’inci maddesinde, ‘Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler’ denilerek hakimlerin bağımsızlığı ilkesi kabul edilmiş ve böylece yasama yetkisinin, hakimlerin bağımsızlığına aykırı biçimde kullanılması önlenerek hakimlerin bağımsızlığı yasa koyucuya karşı da korunmuştur. Bununla beraber hâkim yargılama yaparken, ‘egemen’ değildir. Yasa koyucunun ortaya koyduğu kriterler ve referansları kullanarak, yine yasa koyucunun belirlediği usullere riayet ederek, yasa ve anayasa çerçevesinde bir karara ulaşır. Mahkemeler, yasaların çizdiği sınırlar içinde fakat tam anlamı ile bağımsız karar alırlar. Hukuk devleti ilkesinin gereği de budur” diye konuştu.

Büyükşehir’den o iddialara yanıt Büyükşehir’den o iddialara yanıt

“Yargı bağımsızlığına saygı duyulduğu oranda hukuk devleti ilkesi güçlenecektir”

Yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Gücüyener, “Hâkimin önündeki somut uyuşmazlıkla ilgili yargılama sürecinde, hüküm aşamasında devlet organlarından, yasama ve yürütme erklerinden, gelebilecek olan herhangi bir baskıya, etkiye maruz kalmadan karar verebilmesi gerektiği gibi, tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu ve kitle iletişim araçlarından da bağımsız karar verebilmesi gereklidir. Bu bağımsızlık zedelenmeye çalışıldığı, dört bir yandan yetkili hakim yerine karar verilmeye çalışıldığı durumda hukuk devleti idealinden uzaklaşılır. Yeni adli yılda, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirmek adına öncelik yargı bağımsızlığına saygı duymaktır. Yargı bağımsızlığına saygı duyulduğu oranda hukuk devleti ilkesi güçlenecektir. 2022-2023 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun” dedi.