Emek ve Demokrasi güçleri Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek “Savaşa hayır!” dedi. Grup adına açıklama yapan SES eşbaşkanı Özge Yılmaz şunları söyledi;

Emek ve Demokrasi güçleri Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek “Savaşa hayır!” dedi. Grup adına açıklama yapan SES eşbaşkanı Özge Yılmaz şunları söyledi; “Son yıllarda emperyalistler arasında artan hegemonik güç savaşları ve silahlanma yarışı Ukrayna krizinde savaşa dönüşmüştür.

Tüm gelişmeler çatışmaların kısa sürede sonlanmayacağını, emperyal güçlerin dünya sisteminde lehlerine sonuçlanacak değişiklikler için düğmeye bastığını göstermektedir.

Çıkarları dışında hiçbir şeyi umursamayan NATO, Rusya’ya karşı kuşatma, yayılma ve genişleme stratejisi uygularken Rusya eski gücüne kavuşmak için kendi içerisinde baskı politikalarını süreklileştirirken dışarıya yönelik hegemonik güç politikalarını hayata geçirmektedir.

Savaş, Ukrayna’ya kimin hâkim olacağıyla ilgilidir.  Emperyalist çıkarlar, yayılmacı ve sömürgeci hevesler savaşla sonuçlanmıştır.

Ne yazık ki, tüm savaşlarda olduğu gibi en büyük bedeli ezilenler, emekçiler ödemektedir. Ukrayna krizinde de daha şimdiden yerleşim yerleri bombalanmaya başlanmış, çok sayıda çocuk ve kadın olmak üzere, siviller  yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır.

Oysa krizin tek masumu bölgede yaşayan halklar ve emekçilerdir. Bu nedenle geçmişten bu yana emekçiler ve ezilen halklar savaşa karşı barışı savunurken, emperyalistler sömürüyü ve savaşı varlıklarının temeli olarak görmüştür.

Ukrayna ve Rus halkları kardeştir. II. Dünya Savaşında Alman faşizmini durduran bu iki halkı savaştıran milliyetçi ve yayılmacı politikalar bir kez daha yenilecektir. Bizler biliyoruz ki;

●     Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!

●     Savaş çocukların ölmesi demektir!

"Sendikalı çalışanlara müdürden baskı" iddiası "Sendikalı çalışanlara müdürden baskı" iddiası

●     İnsanlık suçu olan savaşlarda kadınlar en büyük bedeli ödeyenlerdir.

●     Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir!

●     Savaş, emekçilerin ekmeğinin küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir!

●     Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması demektir!

●     Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf uydurulması demektir. İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır! Çevrenin, doğanın tahrip edilmesi demektir!

Savaş sürdükçe onlar kasalarını dolduracak, halk yoksulluğa mahkûm olacaktır! Bahsedilen ekonomik yaptırımlardan iddia edildiği gibi bankalar, sermaye değil en fazla yoksul haklar, emeği ile geçinenler etkilenecektir.

Savaşı durdurmak için geç değildir.

●     Rusya, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, tüm yabancı güçler Ukrayna’dan elini çekmeli, Ukrayna’nın geleceğine Ukrayna emekçileri karar vermelidir.

●     ABD ve NATO, doğuya doğru genişleme politikasına son vermeli, ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye yönelik siyasi operasyonları durdurmalı, Ukrayna’da faşist örgütlerin finanse edilmesi gibi kışkırtmalardan vazgeçmelidir.

●     Türkiye, savaşa ortak olmamalı, emperyalist savaş örgütü NATO’dan derhal çıkmalı, NATO’nun ülkemizdeki tüm askeri üslerine el konulmalıdır

Bir kez daha altını çizerek belirtiyoruz ki, bu savaşın kaybedeni Ukrayna ve Rus emekçileri ve dünya halklardır.”