Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sevinç mahallesine planlanan Kömür Ocağı Projesi ile ilgili açıklama yaptı. Kurt şunları söyledi; "Odunpazarı Bölgemizde bulunan Sevinç mahallemize, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kömür Ocağı Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ÇED süreciyle birlikte ne yazık ki tekrar gündeme geldi.

TKİ tarafından Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunun üzerine ve Odunpazarı Bölgemizde bulunan Sevinç Mahallemize açılmak istenen yer altı kömür ocağı ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararına karşı; hemşehrilerimiz, demokratik kitle örgütlerimiz ve belediyelerimizle birlikte yürüttüğümüz mücadelemiz ve sonrasında açtığımız davaların sonucunda Eskişehir İdare Mahkemesi verdiği kararda Valiliğin ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararını iptal etmişti. Ardından Danıştay 14. Dairesi, bu kararı iptal eden Eskişehir 2. idare mahkemesinin kararını onamış ve Danıştay 14. Dairesi’nin vermiş olduğu onama kararıyla birlikte Sevinç Mahallemizde açılması planlanan kömür madeni için ÇED raporu düzenlenmesi zorunluluk haline gelmişti.

 

Sevinç Mahallemizde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Yeraltı Kömür Ocağı Projesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED sürecinin başlatıldığını öğrendik. Bu proje hayata geçerse Türkiye’nin tahıl ambarı olan verimli Alpu Ovamız ve Sevinç Mahallemizde tarım ve hayvancılık büyük zarar görecek. Hayvanlarımız hastalanacak; toprağımız, havamız ve suyumuz kirlenecek. Bu Kömür Ocağı Projesi, çok büyük çevre sorunlarına yol açacak. Tüm dünya fosil yakıt, özellikle de kömür üretim ve kullanımını bırakıp, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına geçmişken, ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları yönünden zenginken; bizim hala fosil yakıt, özellikle de kömür üretim ve kullanımında ısrarcı olmamız akıl ve bilim dışıdır.

Odunpazarı Belediyesi olarak, Sevinç Mahallemizi, şehrimizi ve ülkemizi tehdit eden bu projeye karşı hukuki çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Alpu Ovamıza yapılmak istenen Kömürlü Termik Santrale karşı vermiş olduğumuz mücadeleyi, Sevinç Mahallemiz için de vereceğiz. Biz, havamızın, suyumuzun ve toprağımızı korumaya devam edecek ve mücadelemizi sürdüreceğiz.

Başlatılan ÇED sürecinin bir an önce iptal edilmesini istiyoruz. Ne Alpu Ovası’na Kömürlü Termik Santral ne de Sevinç Mahallemize Yeraltı Kömür Ocağı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Odunpazarı Belediyesi olarak, 20/01/2022 tarihinde Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan bir yerde gerçekleştirilecek Kömür Ocağı Projesi ÇED süreci Halkın Katılımı Toplantısının ve tüm sürecin yakın takipçisi olacağız."