MHP Eskişehir KAÇEP Başkanı Leman Sivri,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü, mesajında şunları söyledi;

MHP Eskişehir KAÇEP Başkanı Leman Sivri,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü, mesajında şunları söyledi; “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün!

Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu,  sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır.

Osmanlıdan günümüze kimlik zenginliği yaşayan ülkemizde kadınlar,    erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki,  istiklal savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz.

Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur.  Takdir edersiniz ki kadınlarımız bu süreçte  kendilerini yenilemekte, geçmişin pratiklerini sorgulamakta ve yine kendilerini ifade edebilecekleri sivil toplum  örgütlerine ihtiyaç duymaktadırlar.  Bu ihtiyaç beraberinde kadın stkların sayılarının artmasını ve demokrasiye olan inancı getirmektedir.

Ancak şunu ifade etmek isterim ki, demokrasinin en somut, tek ve en meşru aracı  olan sandığa seçmen olarak kadının iradesinin yansıması  kadınlarımıza yetmemektedir.  Hayatımızı şekillendiren tüm alanlarda, gerek karar alma mekanizmaları gerek temsil organlarında daha fazla yer almak  ve  geleceğin  şekillenmesinde aktif birey olmayı istemektedirler.

GÜNAY ÇİFTELER KÖYLERİNDE GÜNAY ÇİFTELER KÖYLERİNDE

Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz.  Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz.

İşte bugün bu sorumluluğu yeniden hatırlama vaktidir!

Ülkemizde bu temel prensibi hayata geçiren güzel gelişmeler yaşanmaktadır. Kadına karşı şiddetle etkin bir mücadele gerçekleştirmektedir. Kadın istihdamının önündeki engeller kaldırılmakta ve en önemlisi toplumumuzun huzuru, geleceğimizin teminatı için aile birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar yürütülmektedir.

Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları kadınlar!

Eksik Olmayın,  Gelin,  Yeni Türkiye’nin demokrasi inşasında ortak hareket edelim, daha güçlü bir Türkiye’yi gelecek nesillere hep birlikte emanet edelim.

Daha önce de ifade ettiğim gibi bugün dünya kadınlar günü, dünyanın dört bir tarafında, çocuklarıyla savaşın ortasında kalan veya çeşitle nedenlerle hak hukuk adalet ve demokrasi mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyor, verdikleri mücadelede zafer diliyorum.

Kadın varsa Demokrasi Var diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar gününüzü kutluyor saygılarımı sunuyorum.”