Üretra kadınlarda erkeklere oranla daha kısa yapıda olduğu için erkeklere oranla istemsiz idrar kaçırma kadınlarda daha yaygın olarak görülür. Bazı hastalar üretranın hasar görmesi sonucu idrar kaçırma şikayeti yaşar. Hamilelik ve doğum sırasında üretra hasar görebilir. Özellikle zorlu doğumlar ve birden fazla doğum idrar kaçırma sorununu tetikleyebilir. Genetik faktörler, yaşın ilerlemesi ve aşırı kilo alımı gibi durumların yaşanması kadınlarda idrar kaçırma problemini ortaya çıkarabilir.

İdrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin 1. derece kadın akrabalarında idrar kaçırma sorunu yaşanıyorsa, rahatsızlığın görülme olasılığı diğer vakalara göre daha yüksektir. Her dört kadından birinin karşı karşıya kaldığı bu durum stres tipi idrar kaçırma olarak da değerlendirilebilir. Çeşitli hastalıklardan kaynaklı yaşanan idrar kaçırmada, altta yatan sorun tedavi edildiğinde idrar kaçırma sorunu da ortadan kalkar. Bazı hastalar kalıcı olarak idrar kaçırma durumu ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumun dikkate alınması ve hastaya en uygun tedavinin uygulanması gerekir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Belirtileri

Bazı durumlarda idrar kaçırma idrarın istemsiz olarak damla damla ya da aniden sızmasıyla başlayabilir. Bunun dışındaki idrar kaçırma belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

·        İdrar yapamama,

·        Mesane enfeksiyonu olmadığı halde idrar çıkarken ağrı yaşanması,

·        İdrara sık sık çıkma isteği,

·        Sık yaşanan mesane enfeksiyonları gibi durumlar idrar kaçırma belirtileridir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Nasıl Teşhis Edilir?

Diş Kliniği Malzemeleri İçin Adres Dental Ustası Diş Kliniği Malzemeleri İçin Adres Dental Ustası

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalığı ortadan kaldırmak üzere yapılır. Hastalığın tanısında ilk aşama detaylı hasta öyküsünün dinlenmesi ile başlar. İdrar kaçırma durumuna sebep olabilecek her ayrıntı detaylı bir şekilde sorgulanır. Bir sonraki adımda alanında uzman bir doktor fizik muayene ile idrar kaçırmaya neden olabilecek anatomik bozuklukları değerlendirilir. Açlık kan şekeri, tam idrar tetkiki, idrar kültürü gibi laboratuvar tetkikleri de diğer hastalık olasılıklarını ortadan kaldırmak amacı ile yapılır. Hekimin uygun görmesi halinde idrar kaçırma tipinin, tedavi öncesi ve sonrası idrar kaçırma durumunun değerlendirilmesi için ürodinami adı verilen bir üst tetkik talep edilir. Bu incelemelerin sonucunda hastaların şikayetlerinin giderilmesi için gerekli uygulama ve tedavilere başlanır.

Kadınlardaki İdrar Kaçırmanın Tedavisi

İdrar kaçırma tedavisi ikiye ayrılır. Cerrahi işlemin gerekmediği durumlarda ilaç tedavisine başvurulur. Aynı zamanda hastanın yaşam biçiminde değişikliğe gitmesi ve egzersiz yapması önerilir. Tüm bu önerilere uyulmasına rağmen sonuç alınmayan durumlarda cerrahi işlem uygun görülebilir. Cerrahi işlemin temel amacı hastanın eski konforuna yeniden ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için de genellikle kesin tedavi yöntemi olan ve kesiğe gerek duyulmayan Bulkamid tedavisine başvurulur.

Bulkamid Tedavi Yöntemi

Bulkamid, şeffaf yapıda, vücutta parçalanmayan, alerjik olmayan bir poliakrilamid jeldir.  Doktor Bulkamidi, üretraya bir teleskop aracılığı ile mesanenin hemen altına yapılan bir iğne ile yerleştirir. Bu tedavinin amacı; üretrayı daraltmak ve idrar kaçağını önlemektir. Hastaya lokal ya da genel anestezi uygulanan tedavi yaklaşık 10 dakika sürer. Bu kesiğe gerek duyulmayan ve kesin çözüm sunan tedaviye İntra Medikal adresinden ulaşabilirsiniz.