Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) Yönetim Kurulu tarafından, Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün 10’uncu yıldönümüne ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybedilen tüm sağlık çalışanlarına yönelik basın açıklaması yapıldı.

Güvenlik-iş Sendikası’ndan Kutlar’a ziyaret Güvenlik-iş Sendikası’ndan Kutlar’a ziyaret


Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Şenel, Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerinden 10 yıl geçtiğini ve bu üzücü günü Türk Tabipler Birliği’nin “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” ilan ettiğini söyledi. Başkan Şenel, “Sağlıkta şiddet, pandemide büyük özveri ile çalışan, her türlü riskle karşı karşıya gelen kaybeden hekimler ve sağlık çalışanlarına durmamıştır.” dedi.  Beyaz Kod bildirim sayısı; 2020’de 11 bin 942 iken; 2021 yılında sağlık kurumlarına başvuru sayılarındaki artışa da paralel şekilde sağlık şiddetinin attığına dikkat çeken Şenel, Beyaz Kod bildirim sayısının 29 bin 826’ya yükseldiğini ifade ederek, bu verilerin buz dağının görünen kısmı olduğunu ve Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasının yaşandığını aktardı. 
HEKİMLER ÜLKE DEĞİŞTİRİYOR
Şenel, iktidarın sağlık alanında yürüttüğü politikaların hekimlere çaresizlik, ölüm, umutsuzluk olarak döndüğünü ve hekimlerin çözümü istifa etmekte, emekli olmakta hatta, ülke değiştirmekte aradıklarını söyledi. Başkan Şenel, “Sağlıkta yaşanan şiddetin nedenlerini kabul etmeden, hekimlerin koşullarını iyileştirmeden, salt şiddet yasası, sağlıkta şiddeti kalıcı olarak çözemez.” dedi. 
TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI
Şenel, iki gün önce yaşanan olayda; Dr. Nergizhan Bozkurt’un şiddet nedeniyle vefat ettiğini belirtirken, “Şiddete uğrayarak hayatlarını kaybeden hiçbir meslektaşımızı unutmayacağız, artık bir hekimin kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır.” ifadelerini kullandı. TTB ve Tabip Odaları olarak, güvenli çalışma koşullarının sağlandığı ve çalışanların emeklerinin karşılığını alabilecekleri şartların sağlanmasını istediklerini vurgulayan Şenel,  kaybedilen tüm sağlık çalışanlarını, 30 yaşında yaşamına son verilen Dr. Ersin Arslan’ı saygı ve şükranla andıklarını söyledi.