Koronavirüs (COVİD-19) sebebi ile iş yeri kiralarının mahkeme kararı ile indirilmesinin talep edilebileceği belirtildi.

Memurların 3600 ek gösterge talebi Memurların 3600 ek gösterge talebi

  Koronavirüs (COVİD-19) sebebi ile iş yeri kiralarının mahkeme kararı ile indirilmesinin talep edilebileceği belirtildi.
Eskişehir Barosu avukatlarından Gürler Koçak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Koronavirüs (COVİD-19) tedbirlerinden etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesi 1. fıkrası uyarınca sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülemeyen nedenlerden dolayı, sonradan aşırı ifa güçlüğü içine düştüğünü savunarak mahkemeden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilir. Bu madde adeta Korona virüs (COVİD-19) tedbirleri düşünülerek kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Koronavirüs pandemisi devletler tarafından dahi kestirilemeyen, öngörülemeyen ve en basiretli en ileri görüşlü kişilerin dahi hesaplayamayacağı, ekonomi tarihinde benzeri olmayan bir durumdur’’ dedi.
Avukat Gürler Koçak, ’’İşlem temelinin çökmesi ve aşırı ifa güçlüğüne sebep olması ve son olarak borcun henüz ifa edilmemiş olması, yahut hakkın saklı tutularak ödenmiş olması lazımdır. Bu nedenle işleyecek kiralar bakımından yani haziran ayından sonra ödenmek zorunda kalınacak kiralar bakımından uyarlama talep edilecek olup, bu talebin yapılması için ya ihtar çekilmeli yahut uyarlama davası açtıktan sonra kira bedellerinin ödenmesi yoluna gidilmelidir. Kiracı halen Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinin kapalı kaldığı yahut etkilendiği (Örneğin kapalı alanda masa koyması engellendiği) döneme ilişkin kira bedellerini ödemedi ise, bu takdirde derhal dava açarak bu dönem kira bedelinden uygun ve hakkaniyetli bir indirim isteyebilecektir’’ diye belirtti..

KİRA BEDELLERİNDEN NE ORANDA BİR İNDİRİM YAPILABİLİR?
Avukat Gürler Koçak, ‘’Bu hesaplama yapılırken kısıtlamalardan işletmenin ne kadar etkilendiği önemli bir kıstastır. Her işletme kısıtlamalardan aynı oranda etkilenmeyecektir. Bir kafe ile züccaciye mağazasının ya da satışlarının büyük bir bölümünü internetten yapan işletme ile doğrudan servis yapan bir işletmenin aynı oranda etkilenmeyeceği aşikârdır. Bu konuda hâkimin bilirkişiden yardım alması, ortaya çıkan kazanç kaybını, ciro içinde kiranın payını değerlendirerek bir neticeye varması gerekir. Kira bedellerinden yapılacak indirim yani kira sözleşmesinin uyarlanması ‘Hak ve nesafet ilkesine’ göre yapılacaktır’’ dedi.