Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen,

çevre il ve ilçelerde de büyük yıkım  ve hasar oluşturan depremler hepimizi derinden üzmüştür. Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

     Haberin alındığı  andan itibaren Eskişehir sağlık meslek odalarını

Memura bayram ikramiyesi torbaya girsin Memura bayram ikramiyesi torbaya girsin

oluşturan Eskişehir Bilecik Eczacı  Odası, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve

Eskişehir Bilecik Tabip Odası süreci yakından takip etmektedir;

bölgedeki durumun değerlendirilmesi ve müdahalelerin geliştirilmesine

katkı sunmaya çalışmaktadır.

Depremlerin etkilemiş olduğu bölgede zorlu kış koşulları mevcut olup kentsel ve yaygın bir kırsal alanda yaklaşık 15 milyon insanımız

yaşamaktadır. Depremlerin şiddeti çok büyük, durum son derece ağırdır. Sağlık hizmetlerinin sunulması ile ilgili olarak bu süreçte kamu ve kamuoyunun tüm bileşenlerinin gücüne gereksinim bulunmaktadır. Bizler de Eskişehir Bilecik Eczacı Odası, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası olarak bilgi ve yetkinliğimizi her türlü koordinasyonda sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

 Öncelikli olarak daha etkin görev yapabilmek adına oluşturulan yada

oluşturulacak olan İl koordinasyon- kriz masasında Sağlık Meslek Örgütleri olarak yer

almak istiyoruz ve bunun yasalardan doğan en doğal hakkımız olduğunu ifade ediyoruz.

Deprem bölgesinde yer alan meslektaşlarımızla iletişim ve dayanışma kanallarının açık olması etkinliğimizle birlikte katkımızı bir kat daha artıracaktır.

Hızla halk sağlığı önlemlerinin alınması halkın karşı karşıya

kalabileceği riskleri ve   sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak

bakımından önemlidir.

Depremlerin yaşandığı bölgelerde  binalarda  yıkım ve hasarın  çok

büyük olması  yurttaşların can güvenlikleri, arama-kurtarma ve sağlık çalışmalarının etkinliği,

koordinasyon içinde  hizmet sunumu için tüm unsurların iş birliğine gereksinim vardır.

Bir kez daha tüm toplumumuza geçmiş olsun dileklerimizi

sunuyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar

diliyoruz.”