Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Mehmet Yurt "Antibiyotiklere dirençli bakteriler küresel halk sağlığı tehditleriden biridir."

     Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Mehmet Yurt Antimikrobiyal direnç ile ilgili yapmış olduğu açıklamada bir takım konulara vurgu yaparak şöyle konuştu " 18-24 Kasım Dünya Sağlık Örgütü tarafından Antimikrobiyal Farkındalık Haftası olarak belirlenmiştir. Bu haftanın bizler için önemli olmasının nedeni ,özellikle  kullandığımız ilaçların belli sure sonra  bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı  etki  etmemesi  yani direnç oluşturmasıdır.

                  Antibiyotikler 1928'de keşfedilmiş ve 1940 yılında kullanıma girerek insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelense de, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan ve yaygınlaşan ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Akılcı olmayan antibiyotik kullanımı ve buna bağlı gelişen antibiyotik direnci sebebiyle sağlık sistemi içerisindeki tedaviler uzuyor ya da ölüm oranları artıyor.

Çalışkan: Hal camii için dava açtık Çalışkan: Hal camii için dava açtık

                 Dünyada her yıl ortalama 700 bin kişi Antimikrobiyal dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle ölüyor ve bu rakamın 2050 yılında 10 milyona çıkacağı bilim insanları tarafından öngörülüyor

Siz bu haberi okurken bir bakteriye karşı direnç gelişmiş olacak. Peki ne yapmayılız.

Antimikrobiyal direncin önüne geçmek için, Antibiyotiklerin antibiyogram yapılmadan ve rastgele dozlarla insan ve hayvanlara verilmemesi, Kaliteli ve etkin antibiyotikler yerine düşük kalitede antibiyotiklerin kullanılmaması, İnsan ve hayvanlarda hastalık önleme ve kontrol stratejilerindeki eksikliklerin giderilmesi, Küresel antibiyotik kalıntı tarama ve izleme programlarındaki yetersizliklerin sonlandırılması,Ulusal ve uluslararası düzeyde kanun desteği ve işbirliğinin eksikliğinin giderilmesi çözüm olacaktır.

Bu amaçla, beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağlayacak ve oluşumun kurumsal alt yapısını da içeren bir Tek Sağlık Yasası çıkarılmalıdır. Dünyada örnekleri olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) benzeri ülkemizde de doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmalıdır.

Biz Veteriner hekimler Antimikrobiyal dirençin önemini biliyor ve tedavi protokollerimizi geleceğe yönelik şekillendiriyor. Halk Sağlığı konusunda küresel tehdit olarak görünen konu ile ilgili tüm vatandaşlarımızı sorumlu olmaya çağırıyoruz."