Memleket Sevdalıları Derneği (MSD) Eskişehir Şubesi 7. Olağan Kongresi Toplantısı, 27.11.2021 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan toplantıda gündem maddelerine geçildi.

Genel Merkezinin de Eskişehir’de bulunduğu derneğin Şube kongresinde bir konuşma yapan Genel Başkan İbrahim Şavlukbaş, derneklerinin diğer illerde de şube kongrelerini yapmakta olduklarını söyledi. Sivil toplum örgütlerinin halkın sesi olarak ülke için önemine dikkat çeken Şavlukbaş, her dönem olduğu gibi STK’lerin günümüzde de etkin bir şekilde var olmalarının gereğine vurgu yaptı.

Divan heyetinin Hakkı Kurt, Demircan Birör, Önder Artan ve Tolga Savaş olarak oluştuğu toplantı ve yapılan seçimler sonucunda kurullar şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu (asıl): Ertuğrul Ulubek, Nevin Atatsayar, Güler Yılmaz, İremsu Bayraktar, Yeliz Özkara
Yönetim Kurulu (yedek): Tolga Savaş, Ahmet Yurtsever, Ramazan Terzioğlu, Gazi Durusu, Ümran Renda

Denetleme Kurulu (asıl): Süleyman Bayırlı, Fahri Çatmalı, Demircan Birör
Denetleme Kurulu (yedek): Banu Gürlek, Belkıs Akın, Meral Birör

Genel Merkez Delegeleri: Hakkı Kurt, Fazilet Kayan, Aydın Nefesoğlu, Sedat Ayhaner, Süleyman Bayırlı