ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen yaptığı açıklamada, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak Eleştirel aklın ve yaratıcılığın engellendiği, dini referans alan, tüm okulları imam hatipleştiren Maarif Modelini de, Müfredat değişikliğini de reddediyoruz.

İktidarın ‘Dindar ve kindar’ nesil yetiştirme hedefi doğrultusunda çocuklarımıza ‘ideolojik aşılama yapılmasına’ hizmet edecek bir öğretim programını asla kabul etmiyoruz.

Değerli katılımcılar,

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile 12 yıllık eğitimde toplam 1209 saat matematik, fen ve sosyal bilimlere ayrılırken, 1594 saat din ve ahlak bilgisi ve iyi insan olma konularına ayrılmıştır. Amaç ‘kamil insan yetiştirmek’ olarak belirtilmiştir.

2017 yılında müfredattan çıkarılan ‘evrim teorisi’ gibi birçok bilimsel teori ve Darwin, Einstein, Newton gibi bilim insanları müfredattan kaldırılmış yerine Harezmi, Biruni, Feridüddin-i Attar gibi isimlere ve eserlerine vurgu yapılmaktadır.

Akılcılığın ve muhakemenin yerine ‘kalp gözü ile görme’ ve ‘kalple karar alma’ gibi kavramlar ön plana çıkarılmaktadır.

Bu müfredat modeli ile kalıplaşmış, itaat eden, tek tip, düşünmeyen bireyler yetiştirilecektir.

Metnin sunum kısmında aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi nesiller yetiştirmenin hedeflendiği belirtilmiştir. Değerlerin değişmezliği, Batı’nın olumsuzlukları, İslamın medeniyet oluşu vurgusu yapılmaktadır. 

Değerli katılımcılar,

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ÇEDES’in hedefleri birebir aynıdır. Tarikat ve cemaatlerin eğitimin paydaşı olduğu ÇEDES ve benzeri protokollerle ile öncü uygulamaları gündeme taşıyan anlayış  bu kez tüm eğitim sisteminin temeline yerleştirilmek istenilmektedir.

Günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olan, ‘medreseci’ mantıkla hazırlanan ve eğitim sistemimizi neredeyse ‘Tanzimat öncesi döneme taşıyan’ bir yaklaşım kabul edilemez.

Diğer yandan sadeleştirme gerekçesiyle öğretim programlarından Atatürk ve devrimlerinin, Cumhuriyetin, laikliğin, bilimin ve aydınlanmanın çıkarılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Laiklik düşmanı eğitim modelini kabul etmiyoruz.

Oysaki çocuklarımız ve gençlerimizi çağa uygun bilgi ve becerilerle donatacak olan eğitim ve öğretim programı,

Tüm toplumu ikna eden gerekçelere sahip olmalı,

Açık ve tutarlı bir süreç işletilerek hazırlanmalıdır.

Bilimsel gelişmeler ışığında, yaygın bir toplumsal katılımla oluşturulmalıdır.

Geldiğimiz noktada bu unsurların hiçbirini taşımayan ve oldu bittiye getirilen bir değişiklikle karşı karşıyayız. Oysaki eğitim programları büyük bir ciddiyet, özen ve hassasiyet gerektirir.

Bizler ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adı verilen müfredat değişikliğini reddediyoruz. Tasarının yasalaşması durumunda ise ÇYDD tüzel kişiliği adına ‘Yürütmenin durdurulması ve iptali’ istemli olarak dava açacağız.

Ülkemizin çağdaş geleceği olan çocuklarımızı asla yalnız bırakmayacağız”

Kurt, "Maliyetleri düşürecek formüller lazım" Kurt, "Maliyetleri düşürecek formüller lazım"

 

 

Editör: Mustafa YILDIRIM