Boşanma avukatı ihtiyacının ortaya çıktığı konulardan biri de nafaka hukukudur.

Boşanma avukatı ücreti harici nafaka; tarafın ekonomik olarak geçindirmekle yükümlü olduğu kişilere mahkeme kararıyla ödemesi gerektiği belirlenen aylık parasal değerdir. Türk Medeni Kanunu’nda nafaka türleri bakım nafakası ve yardım nafakası olarak ikiye ayrılmıştır. Bakım nafakası ise üç çeşit olarak sayılmıştır: Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakası.

Tedbir nafakası; erkek ve kadın eş için verilebileceği gibi ergin olmayan çocuklar için de verilebilen bir nafakadır. Boşanma davasıyla beraber veya boşanma davası açılmadan önce talep edilebilir.

İştirak nafakası; ergin olmayan çocuklar için boşanma davası bittikten sonra verilen nafakadır. Velayet hakkına sahip olmayan anne ya da babanın çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katkısıdır.

Yoksulluk nafakası; eşlerin birbirinden talep edebileceği bir nafakadır. Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan taraf talep edebilmektedir. Bunun için temel şart talep edecek tarafın kusurunun diğer tarafa göre daha ağır olmamasıdır.

Yardım nafakası; yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek üstsoy, altsoy ve kardeşlere verilen nafakadır.

Her boşanma davasında nafaka kararı verilmek zorunda değildir. Yoksulluk nafakası alabilmek için yoksulluk nafakası isteyen taraf boşanma davası sonrasında yoksulluğa düşecek olmalı ve boşanma davasında ağır kusurlu olmamalıdır. Buna göre yoksulluk nafakası verilmeyen haller şu şekilde sıralanabilir:

-        Yoksulluğu kaldıran geliri olanlar: Aylığı yeterli olanlar (yeterli ölüm aylığı alanlar, yeterli dul aylığı alanlar), geliri yeterli olanlar (yeterli kira geliri, yeterli yurtdışı geliri olan, sigortalı olanlar) ve meslek sahibi olanlar yoksulluk nafakası alamaz.

-        Yoksulluğu kaldıran malvarlığı olanlar: Yeterli taşınmazı olanlar, yeterli parası olanlar ve yeterli taşınırı olanlar yoksulluk nafakası alamaz.

-        Yoksulluğu kendi yaratanlar: Kendi isteğiyle çalışmayanlar, kendi isteğiyle işten ayrılanlar ve sürekli kumar oynayanlar yoksulluk nafakası alamaz.

-        Yoksulluk nafakası talep edilen tarafın yoksul olması halinde yoksulluk nafakası verilmez.

-        Geliri denk olanlar birbirlerinden yoksulluk nafakası alamaz.

-        Boşanmada ağır kusurlu olan taraf yoksulluk nafakası alamaz. Zina, hayata kast, terk, haysiyetsiz yaşam sürme vb. ağır kusura örnek hallerdir. Örneğin; evlilik birliği içerisinde nafaka isteyen tarafın başka biriyle ilişkisi olduğunun kanıtlanması halinde kişiye nafaka verilmez.

-        Taraflardan herhangi birinin ölümü halinde nafaka verilmez.

-        Boşanma davası sonrasında taraf/tarafların yeni bir evlilik yapması halinde nafaka ödenmez.

Şartlarının oluşması halinde yoksulluk nafakasının mahkeme tarafından kaldırılması istenebilir. 4 sebepten biri bulunmalıdır:

i)                Alacaklının başkasıyla yaşaması

Her insan bir engelli adayıdır          Her insan bir engelli adayıdır         

ii)              Alacaklının yoksulluğunun ortadan kalkması

iii)             Alacaklının haysiyetsiz hayat sürmesi

iv)            Hakkaniyetin gerektirmesi

Çocuklara ergin oluncaya dek nafaka ödenmektedir. Ancak çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla iştirak nafakası sona ermemektedir. Çocuğun eğitimine devam etmesi halinde bakım ve eğitim giderlerinin karşılanabilmesi için iştirak nafakası ödenmeye devam edecektir. Ayrıca ağır kusurlu olunmaması iştirak nafakası ödenmesini engelleyen bir sebep olmayacaktır.

Boşanma avukatı ile alanında uzman avukatlardan nafaka hukuku ile ilgili daha detaylı bilgi ve hukuki destek alabilirsiniz.