Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Sevinç mahallesinde planlanan Kömür Ocağı Projesi’nin yeniden gündeme geldiğini üzülerek öğrendiklerini belirtti. Eskişehir’de kömür madeninin çıkarılmaya çalışılması ile son derece tehlikeli bir iş yapıldığının altını çizen Akçasoy, “Ülkemizin en verimli ovalarından Alpu Ovamıza ve Türkiye’nin göz bebeği şehrimizin Sevinç mahallesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Yapılması Planlanan Kömür Ocağı Projesi, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ÇED süreci ile birlikte ne yazık ki tekrar gündemimize gelmiştir.

 Bilindiği gibi TKİ  (Türkiye Kömür İşletmeleri),tarafından  Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunun üzerindeki ve şehrimizin çok yakınındaki Sevinç Mahallemize açılmak istenen yer altı kömür ocağı ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararına karşı, Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, Belediyelerimizin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Odaların ve Eskişehir Baromuzun açtığı davaların sonucunda  Eskişehir İdare Mahkemesi  verdiği kararda Valiliğin ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararını iptal etmişti. Ardından Danıştay 14. dairesi, bu kararı iptal eden Eskişehir 2. idare mahkemesinin kararını onamış ve Danıştay 14. Dairesi’nin vermiş olduğu onama kararı ile birlikte Sevinç mahallemizde açılması planlanan kömür madeni için ÇED raporu düzenlenmesi zorunluluk haline gelmişti.  Ancak bugün Sevinç mahallemizde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Yapılması Planlanan Kömür Ocağı Projesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden ÇED sürecinin başlatıldığı haberi ile karşı karşıyayız. Yani “Kabus Geri Döndü.”

Eskişehir’de kömür madeninin çıkarılmaya çalışılması ile son derece tehlikeli bir iş yapılıyor. Proje hayata geçerse birçok ürünün yetiştiği kıymetli Alpu ovamızda tarım ve hayvancılık büyük zarar görecektir. Kömür Partikülü ile dolu meralardan beslenen hayvanlar hastalanacaktır. Eskişehir kent merkezine olan yakınlığı nedeniyle Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri ile Alpu ilçe merkezimizin ve tüm mahallelerinin havası, suyu kirlenecektir. Pandemi ile temiz suyun önemini bir kez daha hatırladığımız zamanda, maalesef ki günden güne azalan, başta Porsuk olmak üzere bölgedeki su kaynaklarımız da zarar görecektir. Kısacası çok büyük çevre sorunlarına yol açacaktır. Dünya günden güne fosil yakıt ve özellikle kömür üretim ve kullanımını bırakırken, Eskişehir'in geleceğini düşünen herkes bu projenin karşısında olmalıdır. Çünkü gelecek; temiz ve yenilenebilir enerjide. Bizler, bu güzel şehirde yaşayacak çocuklarımızın geleceği için havamızın, suyumuzun ve toprağımızın temizliğini korumakta kararlıyız.

Yaşanılabilir şehirler arasında sürekli üst sıralarda yer alan güzel Eskişehir’imiz ve dört bir yanı güzelliklerle kaplı ülkemizin hiçbir şehri, tüm dünyanın vazgeçtiği bu akılsız ve bilim dışı Kömür Ocağı projelerini hak etmiyor.

Başlatılan ÇED sürecinin biran önce iptal edilmesini istiyor, kıymetli ovamızda ve kıymetli şehrimizde YERALTI KÖMÜR OCAĞI İSTEMEDİĞİMİZİ bir kez daha ifade ediyoruz. Eskişehir Kent Konseyi olarak 20/01/2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir yerde gerçekleştirilecek Kömür Ocağı Projesi ÇED süreci Halkın Katılımı Toplantısını ve  tüm süreci, ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da yakından takip edeceğimizi bildiriyoruz. Eskişehir'in geleceğini düşünen tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve Odalarımızın da bu toplantıya katılarak süreci takip etmelerini önemle vurguluyoruz”.