Bu bayram da çiçekler büyükşehirden Bu bayram da çiçekler büyükşehirden

Tarım ORKAM-SEN Eskişehir İl Temsilciliği, geçtiğimiz günlerde meclis gündemine gelen sokak hayvanlarını uyutmaya yönelik yasa tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı.


"Akp iktidarının klasik çözümü"
Tarım ORKAM-SEN Eskişehir İl Temsilciliği adına açıklama yapan Tarım ORKAM-SEN Bursa Şube Kadın Sekreteri Gizem Avar Menge, "Yine bir klasik çözümle karşı karşıyayız. Başıboş bırakılmış, zamanında kısırlaştırılmamış, vicdansızca sokağa atılmış ve bugün zaman zaman sürü halinde yaşayıp insanların korkmasına neden oldukları için sokak hayvanları katledilerek sorunun çözümü aranmaktadır." ifadelerini kullandı. 


"Hayvanların yaşamları desteklenmeli"

2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu hatırlatan Menge, " 'Evcil hayvanlar, turüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.'  denilmektedir. Aynı yasa ve yasaya bağlı yönetmelikle büyükşehir, il ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere hayvan bakım evleri kurması görevi veriyor. Yasaya göre; sahipsiz, güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların bu bakun evlerinde rehabilite edilmeleri, kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları bölgeye bırakılmaları esas oluşturuyor." dedi.


"1300den fazla belediyede 300 bakm evi var"

Türkiye genelinde 1300'den fazla belediye olmasına karşın 300 civarında hayvan bakımevi bulunduğunun altını çizen Menge, "Bu barınakların da hayvan refahına uygun şekilde hizmet vermediği görülüyor. Bütçeden yeterli kaynak ayrılmaması, hayvan sağlığı konusunda çalışacak yeterli personel istihdamının olmaması, sorunun ana sebeplerini oluşturmaktadır. Kamu kaynakları fütursuzca harcanırken bütçeden ayrılacak çok küçük bir payım sorunu çözeceği aşikarken, bunun yerine hayvanları katletmek tercih olarak önümüze konulmaktadır." şeklinde konuştu.

"Yasaya uygun çözüm gerekli"
AKP iktidarının her zaman olduğu gibi toplumu kutuplaştırarak sorunun çözümünü popülist yaklaşımlarla bulmaya çalıştığını söyleyen Menge, "Hayvanlardan korkan, saldırıya uğrayacağını düşünen insanlarla, hayvan hakları savunucuları karşı karşıya getirilmiştir. Sorun mağdur yaratmadan ilgili yasa ve yönetmeliklerin işaret ettiği şekilde çözülebilecektir." ifadelerini kullandı.


"Bakımevleri acilen açılmalı"

Menge sözlerine şu şekilde devam etti; Yasada belirtilen hayvan bakımevi acilen yeteri miktarda açılmalı, mevcut sahipsiz hayvan bakımevlerininse kapasitelerinin arttırılması, hayvan refahına uygun hale getirilmesi, bu konuda çalışacak yeterli Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyeni. Yardımcı Personel istihdamı sağlanması, Tarım ve Orman Bakanlığının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda belirtilen hükümleri takip etmesi ve yerine getirmesi sorunun çözümü açısından acilen uygulanması gereken tedbirlerdir. Yasa koyucunun mevcut yasa hükümleri çerçevesinde koruyucu tedbirleri arttırarak çözüm üretmesi, hayvan katliamı yerine, hayvan refahını arttıracak düzenlemeler yapması beklenmektedir.

Editör: Mustafa YILDIRIM