Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu Sözcüsü Mehmet Ektaş raylı sistem teknolojileri mezunlarının TCDD tarafından işe alınmaması nedeniyle açıklama yaptı.

 TCDD önünde yapılan açılamada Ektaş şunları söyledi; “Demiryollarının hareket memuru, tren teşkil memuru, puantör, makinist, yol, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekominikasyon bakım ve onarım memuru, sürveyan ve teknisyenlerinin yetiştirildiği, TCDD’nin nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşıladığı tek okul olan DEMİRYOLU MESLEK LİSESİ’si 1994 yılı Bütçe Kanununda yer verilen Kamu Kurumlarına ait okulların kapatılması kararı  çerçevesinde 1998 yılında son mezunlarını verdikten sonra kapatıldı.

Kapanmanın ardından Demiryolu Meslek Lisesi binası Anadolu Üniversitesine devredildi. TCDD’nin nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşılamak üzere Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde Raylı Sistem Teknolojileri bölümü açıldı. Bölüm içinde İşletme, Yol, Makine, Elektrik-Elektronik dalları altında hareket memuru, tren teşkilci, puantör, kondüktör, demiryolu yol, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekominikasyon tesisleri bakım ve onarım hizmetlerinde görev alacak  meslek elemanları yetiştirilmeye başlanıldı. Kısa bir süre içinde demiryollarına özel meslek elemanı yetiştiren okulların sayısı hızla arttı.

Ülkemizde Eskişehir’den Erzincan’a, Karabük’ten Muş’a tam 14 ilimizde Lise ve Yüksekokul seviyesinde Raylı Sistem Teknolojileri bölümleri açıldı. Halen; Eskişehir,  Erzincan, İstanbul, Elazığ, Sivas, Karabük, Niğde, Afyon, Amasya, Muş, Erzurum, Osmaniye, Siirt, Yozgat’ta bulunan okullar eğitimlerini sürdürmektedirler.

Bu okulların açılmasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerimiz TCDD ile işbirliği yaptı. Eğitim ve Öğretim programları TCDD’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde TCDD’nin görevlendirdiği demiryolu uzmanlarıyla birlikte yapıldı. Bu okullarda demiryolu mesleğine özgü derslerin neredeyse tamamı TCDD tarafından görevlendirilen TCDD personeli uzmanlar tarafından verildi ve halen verilmeye devam ediyor. Bu okullarda okuyan öğrenciler stajlarını TCDD bünyesinde yaptı, yapmaya devam ediyorlar. Yine TCDD uzmanları ile Mesleki Yeterlilikler Kurumu birlikte demiryolu meslek standartlarını ve yeterliliklerini oluşturdu, bunlar resmi gazetede yayımlandı.

“Hani Mesleki Eğitim Memleket Meselesiydi”

“Raylı Sistem Mezunları Da Mı Yurt Dışında İş Arasın”

Ülkemizi yöneten siyasetçilerin mesleki eğitime verdikleri sözlere, TCDD’nin bu okullara verdiği desteğe güvenen onbinlerce aile çocuklarını büyük umutlarla, bir meslek ve iş sahibi olacakjları düşüncesiyle bu okullara yönlendirdi, gençlerimiz büyük bir heyecan ve demiryolcu olma hayaliyle okullarını bitirdiler.

Aldıkları eğitim nedeniyle, bu okullardan mezun olan gençlerimizin çalışabilecekleri tek alan demiryolları. Demiryolu dışında hiçbir kurumun işe alım nitelik tablosunda raylı sistem teknolojilerine yer verilmiyor.

SEV bağışçı hakları beyannamesi hazırladı SEV bağışçı hakları beyannamesi hazırladı

Bugün Ülkemizde Raylı Sistem Teknolojileri Programlarından mezun olmuş ve TCDD ile TCDD Taşımacılık A.Ş.’den işe alım ilanı bekleyen binlerce mezun, halen okuyan 2000 civarında öğrencimiz var.

Daha önceki yıllarda TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından açılan sınırlı kadrolarla işe giren bu gençlerimiz 30. Haziran tarihinde ÖSYM tarafından yapılan duyuru ilke büyük bir şoka girdiler.

TCDD,  126 hareket memuru, 61 tren teşkilcisi, 27 sürveyan, 48 elektrifikasyon hat bakım onarım memuru, 73 sinyalizasyon hat bakım onarım memuru, 178 yol hat bakım onarım memuru, 19 puantör alımı, TCDD Taşımacılık A.Ş. ise 3 kondüktör alımı için hazırladığı nitelik tablosunu ÖSYM’ye göndermiş, ÖSYM tarafından 30 Haziran’da ilan edilen kadro pozisyon tablosu ile nitelik tablosunda acı gerçek ortaya çıkmıştır.

Yukarıda yer verdiğimiz bilgiler ışığında TCDD’nin nitelikli meslek elemanlarını Raylı Sistem Teknolojileri  Programlarının ilgili bölümlerinden alması gerekmektedir.  Ancak TCDD keyfi, hiçbir kamu yararı bulunmayan, Ülkemizin mesleki eğitim politika ve stratejileriyle de çelişen bir tutumla nitelik tablosunda; hareket memuru, tren teşkil memuru ve sürveyanlık için bu mesleklerle ilgili hiçbir örgün mesleki eğitim almamış, mesleklerle ilgisi olmayan “ LİSANS Mezunu Ticaret Ekonomisi, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği, İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği, İstatistik, Matematik ve İstatistik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve informatik, Matematik bilgisayar programcılığı, uygulamalı matematik ve bilgisayar, Bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, Muhasebe ve Finasman Öğretmenliği, İşletme Öğtretmenliği, Uluslar arası Ekonomi, Gümrük İşletmeciliği, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Lojistik Yönetimi” bölümlerine yer vermiş ESAS İŞE ALINMASI GEREKEN BİNLERCE RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI MEZUNUNU DEVRE DIŞI BIRAKMIŞTIR.

 

TCDD, hat bakım onarım memuru alımlarında, her ne kadar raylı sistem teknolojileri programı mezunlarına yer vermiş ise de, nitelik tablosunda raylı sistem teknolojileri alanıyla ilgili ders ve öğrenme çıktıları içermeyen makine, elektrik elektronik, yapı gibi bir çok ön lisans programına da yer vererek raylı sistem mezunlarını yüzbinlerce ön lisans mezunlarıyla haksız bir rekabete sokmuştur.

Yine TCDD, puantör alımında Raylı Sistem mezunlarına yer vermemiştir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ise kondüktör alımında CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPMIŞ, sadece erkek mezunları işe alacağını belirlemiştir.

Anayasa'nın kamu hizmetlerine girme hakkının düzenlendiği 70. Maddesinde " her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemez" hükmü yer almaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, işe alımlarda “işin gereklerine uygun” seçim yapılacağı belirtilmiştir. Bu mevzuat kapsamında, Kamu kurum ve kurumlarının personel istihdamında kariyer ve liyakatı esas almaları gerektiği şüphesizdir. Ancak TCDD, Anayasanın eşitlik başta olmak üzere bir çok ilkesini ihlal ettiği gibi,  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, resmi gazetede yayımlanan meslek standartlarına, hakkaniyet ve adalete aykırı davranmaktadır.  

Yapılan uygulama, mesleki eğitim memleket meselesi olarak vecizeleştirdiğimiz, milli eğitim politikaları ve stratejilerine de aykırıdır.

Bu çocuklar, devletine güvenerek bu okullara kayıt oldu, mezun oldu. Yapacakları mesleğin hayallerini kurdular. Aldıkları eğitim ve diplomaları nedeniyle TCDD dışında hiçbir yerde iş şansları yok. Aileleri ve kendileri büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Çocuklar bunalımda, hayatları rezil olmak üzere.

Şehrimizin milletvekilleri, siyasi parti ve STK’ları ile birlikte bu gençlerimizin yanındayız, haklarını savunuyoruz.

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.  yetkililerini yaptıkları bu vahim hatadan hemen dönmeye, İşe alım çalışmalarını durdurmaya, nitelik tablosunu raylı sistem teknolojileri mezunlarını  içerek ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde yeniden düzenlenmeye, böylece, kariyer ve liyakat esaslı, hakkaniyet ve adalete uygun bir istihdam gerçekleştirmeye davet ediyor, konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.