Eskişehir Osmangazi Üniveritesi Rektörü Kamil Çolak'ın uygulamaları hakkında bir mektup aldık. İddialar oldukça ilginç. İŞte o iddialar; "
Bildiğiniz gibi ESOGÜ’de Temmuz 2022’den beri yeni bir rektör görev yapıyor. Ve yaptığı
uygulamalar nedeniyle sık sık eleştiri konusu oluyor. Şimdi size 2 olaydan bahsedeceğim.
YÖK tarafından her yıl üniversiteler arasından belli başlı kriterleri yakalayan üniversiteler
“araştırma üniversitesi” ilan ediliyor ve diğer üniversitelere göre çeşitli avantajlar elde
ediyorlar. Maalesef Eskişehir’imizden hiçbir üniversite henüz bu kategoriye seçilemedi.
Çünkü araştırma üniversitesi olabilmek için “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ile
“Etkileşim ve İş birliği” başlıkları altında toplam 32 gösterge kapsamında diğer
üniversitelerden daha önde olmanız gerekiyor.
Dolayısıyla araştırma üniversitesi olmak isteyen bir üniversite yönetimi, bu hedeflere
odaklanmalı ve bu göstergelerde daha fazla iş çıkarmalı, daha fazla ilerleme kaydetmeli…. En
azından buna yönelik bir niyet beyanı ortaya koymalıdır. Niyet beyanı ortaya koymanız
yetmez elbette. Topyekün üniversitedeki akademik insan kaynaklarını harekete geçirmeniz,
hedefe kilitlemeniz ve ortak amaç etrafında tüm akademik camianızı bu hedefe inandırarak
belli bir süre sıkı çalışmanız, insanları çalıştırmanız gerekir.
Hal böyle iken, ESOGÜ’de ne böyle bir amaç güden yönetim ne de buna inandırılmış bir
akademik camia görmek imkânsız olup, her geçen gün de imkânsız hale getirilmektedir.
Üniversite üst yönetiminin bu “imkânsız hale getirme yolundaki çabası” (dikkat edinmümkün hale getirme yolundaki çabası-demiyorum!) son derece açık biçimde görülmeye
başlandı. Nasıl mı? ESOGÜ’de yaşanan son olay üzerinden bunu izah edeceğim!
ESOGÜ Ziraat fakültesinde görevlendirilmek üzere son müracaat tarihi 23 Ekim 2023
Pazartesi olan bir doktor öğretim üyesi alımı için akademik ilan yayınlanıyor. İlana başvurusu
süresi dolduğunda, 24 Ekim sabahı üniversite üst yönetimi bu kadroya birden fazla başvuru
yapıldığını tespit ediyor. Bu 2 başvurudan birisi rektörlüğün bu kadroya almak istediği kişi
iken, diğeri ise hesapta olmayan ama ilanını şartlarını sağladığı için başvuru yapan başka
birine ait. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kâmil ÇOLAK hesapta olmayan başvuru sahibinin eşi
Prof. Dr. Duran KATAR’ı makamına çağırarak eşinin yaptığı bu başvuruyu geri çekmelerini
istiyor. O ise, “madem diğerini almak istiyorsunuz onu alın biz başvuruyu neden geri
çekelim?” mealinde cevap veriyor. Rektör Çolak ise “hayır bunu yapamam çünkü sizin
eşinizin puanı almak istediğimiz kişiden daha yüksek, eğer eşiniz başvurusunu geri çekmezse
yasal hakkımı kullanarak kadroyu iptal edeceğim” mealinde cevap veriyor.
Şimdi eğer bunlar doğruysa (ki Aralık 2023’ten beri haberi yapılan bu durum için
ESOGÜ’den yalanlama gelmedi için) Rektör Kamil Çolak şu sorulara yanıt vermekle
mükelleftir:
1- Puanı daha yüksek aday yerine neden ESOGÜ’ye puanı daha düşük, dolayısıyla çalışmaları
daha az olan birini almak istiyorsunuz? Burası sizin babanızın çiftliği midir? Halkın ve
öğrencilerin beklentileri, mesulü olduğunuz üniversitenin amaçları, Eskişehir’imizin umudu
nerede kaldı sayın Çolak!!!
2- Puanı daha yüksek aday dururken, puanı ve çalışmaları daha az bir adayı almak
istemenizin, ESOGÜ’yü “araştırma üniversitesi yapma” amacınıza nasıl bir katkısı var?
Rektör olarak koyduğunuz hedef nedir ve bu hedefe bu olay sizi ne kadar yakınlaştırdı?
3-Amacınızın ESOGÜ’yü “Araştırma Üniversitesi” yapmak olduğundan emin misiniz? Eğer
değilseniz neden rektörlük yapıyorsunuz? Eğer eminseniz, Ziraat fakültesine daha düşük
puanlı adayı alarak bu amacınıza nasıl ulaşmayı amaçlıyorsunuz?
4- Çalışması ve puanı daha az birine kadro vererek ESOGÜ’yü hak ettiği yere çıkartmak nasıl
mümkün olabilir? Siz kimi kandırıyorsunuz?
5- Puanı daha düşük bir aday kadro alamadı diye kadroyu iptal eden bir rektör olarak ESOGÜ
tarihine kara harflerle geçtiniz! Peki bu durumda kurumunuzdaki akademisyenleri “Araştırma
Üniversitesi” olmak üzere çalışma yapmaları için nasıl motive edeceksiniz?
6- Bu hedef için çalışmalarını talep edeceğiniz akademisyenlerin gözlerine bakıp “Hocam
araştırma üniversitesi olmak istiyoruz lütfen daha fazla araştırma ve çalışma yapın” diyecek
olsanız onlar size nasıl cevap verirler?
7- Bu akademisyenler size “Sayın hocam ESOGÜ’yü araştırma üniversitesi yapmak öncelikle
sizin puanı ve çalışmaları daha az olan adayları torpille kuruma almaktan vazgeçmeniz
gerekmiyor mu?” demezler mi?
8- “Sayın Rektör, siz çalışmaları daha düşük adayları alarak bir kurumun “araştırma
üniversitesi” olma yolunda değil “araştırma üniversitesi olmama” yolunda atılmış bir adım
olduğunu bilmiyor musunuz? Bu ne samimiyetsizlik sayın hocam?” demezler mi?
9- Sayın rektör, ESOGÜ’deki akademik camia sizin yaptıklarınızı görüp, “bu rektör
ESOGÜ’yü bir üst lige çıkarmak değil bir alt lige düşürmek için eylemlerde bulunuyor, biz
neden bu amaç için çalışalım ki? Demez mi?
10- ESOGÜ’yü “Araştırma Üniversitesi” yapmak için Üniversitede neler yapılıyor diye
akademisyenlerinize sorsak “İmam ne yapıyor ki cemaat ne yapsın?” diye bir yanıt alır mıyız
Sayın Rektör?
Sizi tüm bunlara cevap vermeye, babanızın çiftliği gibi istediğinize kadro verip istemediğinize
yüksek puanlı bile olsa kadro vermeyerek neye hizmet ettiğinizi açıklamaya davet ediyoruz.
Daha da önemlisi ESOGÜ için rektörlüğünüz boyunca neleri hedeflediğinizi ve bunları
gerçekleştirmek için hangi eylemleri hayata geçirdiğinizi açıklamaya davet ediyoruz. Tabi
yapacağınız açıklamada söylediklerinizin en sıkı takipçisi olacağımızı da beyan ediyoruz…