Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Eskişehir Diş Hekimleri Odası, Eskişehir Eczacı Odası, Eskişehir Veteriner Hekimler Odası, Hekimsen, Hekim Birliği, SES temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Katılımcılar adına açıklama yapan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, şunları söyledi: “Biz parçala böl yönet taktiği ile önce kendi arasında ayırımcılık uygulanan ve merkezi hükümetin diretmelerine biat etmeye zorlanan tüm sağlık meslek çalışanları, doktoru, diş hekimi eczacısı, veteriner hekimi, biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler, biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar, uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak bizler, milyonlar, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz.”

BU GİDİŞATA DUR DEMEK İÇİN

Aylar süren oyalamanın ardından, sunulan yeni yasa teklifiyle sağlıkçının emeği ile alay edildiğini ifade eden Şenel, “Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI GELECEĞİ BİZ İNŞA EDECEĞİZ

Bugün gerçekleştirdikleri eylemin son olmayacağını dile getiren Şenel, “Bu bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”