Kitap, yazılım, fotoğraf, müzik, şarkı sözü, senaryo, video, dijital içerik, yazılı – basılı içerikler telif hakları kapsamında eser kabul edilmektedir.

Kitap, yazılım, fotoğraf, müzik, şarkı sözü, senaryo, video, dijital içerik, yazılı – basılı içerikler telif hakları kapsamında eser kabul edilmektedir.

Telif hakkı, bir kişinin fikri olarak ortaya çıkardığı eserlerin ve değerlerin hukuki anlamda koruma altına alınmasını ifade eden kavramdır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile telif hakları resmileştirilmiş, koruma altına alınmıştır. Nişantaşı hukuk bürosu telif hakları davalarına bakan avukatlarımız, FSEK ve 6759 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sanatçıların telif haklarını korumaktadır. Kitap, yazılım, fotoğraf, müzik, şarkı sözü, senaryo, video, dijital içerik, yazılı – basılı içerikler telif hakları kapsamında eser kabul edilmektedir. Nişantaşı hukuk büroları 6759 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamına giren değerlerin marka, tasarım, patent, coğrafi işaret, ürün ismi olduğunu belirtmektedir. Her iki kanunun kapsamı benzer olsa da içeriği ve uygulaması farklılık gösterebilmektedir. Her iki kanunun ortak noktası hak sahiplerinin kayıplarını önlemektir. Telif hakları davalarında sanatçıların hak kaybına uğramaması, maddi – manevi zarar görmemesi için alanında uzman avukatla dava açması, süreci takip etmesi şarttır.

Telif Hakkı Davalarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Sanatçıların telif hakkı ile ilgili bilinmesi gereken en temel bilgi, telif haklarına sahip olmak için tescile gerek olmadığıdır. Nişantaşı hukuk bürosu telif hakları avukatlarımız, kişileri bu konuda uyarmaktadır: Fikir ve sanat eserleri, üretildiği andan itibaren kişiyi hak sahibi yapar. İşbu sebeple özel olarak tescil gerektirmez. Telif hakları soyut bir haktır. Koruma altına alınan fikir, eser, ürün düşünce ürünü olduğu için maddi değil soyut mal kabul edilir.

5846 Sayılı Kanun eser sahibinin haklarını manevi ve mali olarak ikiye ayırmıştır. Manevi haklar umuma arz, adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi, eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklar; mali haklar ise işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakkı olarak belirlenmiştir. Eser sahibi ya da mirasçıları, söz konusu eserlerin haklarını süreli, süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız olmak üzere devretme hakkına sahiptir. Nişantaşı hukuk büroları, hak devirlerinde sözleşmelerin yazılı olması gerektiğini ifade etmektedir.

Şıble’den 4 şehirde 5 gösteri Şıble’den 4 şehirde 5 gösteri

Telif Hakkı Davalarında Uzman Avukatın Önemi

Sanatçıların telif hakkı davalarında avukat önemlidir. Çünkü telif hakları süreci bazen uzun yıllar sürebilmektedir. Telif hakları konusunda uzman, tecrübeli avukatlarla süreci takip etmek ve sonuçlandırmak daha idealdir. Telif hakkı davalarında hak kaybına uğramamak ya da tazminat ödemekle yükümlendirilmemek için alanında uzman telif hakkı avukatından hukuki hizmet alınması önerilmektedir. Nişantaşı hukuk bürosu telif hakları avukatlarımız, sürecin uzun olabileceğini hatırlatmakta, davanın takibi için profesyonel bir destek almanın ideal olacağını vurgulamaktadır.