Yapılan açıklamada, “DSİ Eskişehiriline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Eskişehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.”denildi.

Bu kapsamda Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulaması’nıntamamlandığı müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı’nda depolanacak su ile 4 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Şeker ithal etmek zorunda kalınabilir Şeker ithal etmek zorunda kalınabilir

Temelden 45,5 metre yüksekliğe sahip Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı’nın 1,63 milyonm3su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Balta,‘Laçin Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2023 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 29 Milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. ’dedi.

Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipiyle inşa edilen Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulaması işi kapsamında toplam ana boru hattı uzunluğu 8.657metre HDPE ve 500 metre çelik boruolup 11.079 metre HDPE yedek hat döşenmiştir. Proje kapsamında 143 adet sanat yapısı imalatıtamamlanmıştır.