Teknolojik olanakların gelişmesi teknik bilginin önem kazandığı bir dönemi de beraberinde getirmiştir. Öyle ki sayısal mesleklerin çok daha prestijli hale gelmesiyle birlikte öğrencilerin meslek seçerken bir nebze daha titizlikle düşünmesini, kendi ilgi alanlarını belirlemesini ve de seçeceği bölümün meslek olanaklarını en iyi şekilde değerlendirmesini gerekli kılmıştır.

Elbette ki sayısal bölümlerden herhangi birini seçebilmek için çalışmalara sınav döneminden çok daha önce başlamak şart! Söz konusu bölümün sunduğu meslek olanaklarından faydalanabilmek içinse matematik, geometri ve fen bilimleri gibi zorlu derslerin de üstesinden gelinebilmesi gerekiyor. Peki en çok iş bulma imkanı sunan sayısal meslek hangisidir? En çok gelir getiren sayısal meslekler nelerdir? İşte detaylar...

Sayısal Meslekler ve Maaşları

Matematik-fen bölümü yani sayısal alan, meslekler açısından oldukça zengin seçenekler sunmaktadır. Ancak büyük oranda ilgili alanın mühendisliklerin hakimiyeti altında olduğunu söylemek de kaçınılmaz olacaktır. Elbette ki birçok mühendislik bölümünün yanı sıra prestifli birçok bölümü de burada bulmak mümkündür.

Sayısal bölüm seçme kararının mutlaka erken dönemde verilmesi şarttır. Bu nedenle öğrencilerin de gelecekleri adına en doğru kararı alabilmeleri için hem ebveynleri hem de rehberlik öğretmenlerine çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Sayısal meslekler ve maaşlarını ise şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır.

Biyokimyager - 5.500 ile 6.310 TL
Diş Hekimliği - 8.250 ile 20.000 TL
Kimyagerlik - 3.000 ile 4.000 TL
Tıp - 10.632 ile 13.022 TL
Su Ürünleri Mühendisliği  - 5.500 ile 9.800 TL
Matematik Öğretmenliği - 5.500 TL ile 12.000 TL
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamacılığı - 1.250 ile 1.731 TL
Hemşirelik - 4.009,00 ile 5.981,00 TL
Bilişim Sistemleri Mühendisliği - 8500 ile 22000 TL
Elektrik – Elektronik Mühendisliği - 5.500 ile 7.390 TL
Makine Mühendisliği - 8.669 ile 11.440 TL
Tekstil Mühendisliği - 5.500 ile 6.410 TL
Uçak Mühendisliği - 7.550 TL ile 12.400 TL
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği - 8.970 ile 15.780 TL
Otomotiv Mühendisliği - 4253 ile 15000 TL
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uzmanlığı - 9750 ile 16500 TL
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği - 20.000 ile 30.000 TL
Çevre Mühendisliği - 1.936 ile 4.284 TL
Genetik ve Biyomühendislik - 6.110 ile 27.860 TL
Dil ve Konuşma Terapistliği -  4.500 ile  8.250 TL
Dijital Oyun Tasarımcılığı - 3000 ile 4000 TL
Makine ve İmalat Mühendisliği - 8000 ile 11.000 TL
Maden Mühendisliği - 5.500 ile 9.000 TL
Matematik Mühendisliği - 8.500 ile 17.000 TL
Jeoloji Mühendisliği - 4.253 ile 15.625 TL
Gemi ve Yat Tasarımcılığı - 8.500 ile 17.500 TL
Bilgisayar Bilimleri Uzmanlığı - 4500 ile 6500 TL
Fizik Mühendisliği - 7500 ile 8000 TL
Deri Mühendisliği 3550 ile 4500 TL
Biyomühendislik - 8000 ile 11000 TL
Pilotluk - 21.630 ile 41.950 TL

Sayısal bölüm okuyup yukarıdaki mesleklerden herhangi birine sahip olacaklar için belirlenmiş maaş tablosu bu şekildedir. Ancak 2022 yılı itibariyle asgari ücrete yapılan zam da göz önünde bulundurularak maaşlarda belirli bir oranda artıştan da söz etmek mümkün olacaktır.

Sayısal Bölüm Meslekleri

Sayısal meslekler lisede matematik-fen bölümünün seçen öğrencilerin tercihleri arasında yer almaktadır. Öyle ki sayısal bölüm seçen öğrenciler matematik, kimya, biyoloji ve geometri gibi dersleri ağırlıklı olarak almaktadırlar. Bunun yanı sıra üniversitede de alınan sayısal derslerin daha ilerlemiş aşamasını görmektedirler. Sayısal derslere ek olarak Türkçe dersinin sorularını da seçmek eşit ağırlık alanından tercih yapılmasını mümkün hale getirecektir. Sayısal bölümden 2 yıllık ön lisans ve de 4 yıllık lisans bölümleri okunabilir. Bu meslekler;

1. Sayısal Bölüm Ön Lisans Meslekleri

Sayısal bölüm okuyan öğrencilerin tercihleri arasında yer alabilecek, kazandıkları üniversitelerde de yine sayısal dersler almalarını gerektirecek birçok ön lisans bölümü vardır.

Sayısal bölüm okuyanların tercih edebilecekleri ön lisans bölümleri; Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Atık Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Biyokimya, Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi, Çevre Sağlığı, Deniz Ulaştırma ve işletme, Diş Protez Teknolojisi, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Dış Ticaret, Diyaliz, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Fizyoterapi, Eczane Hizmetleri, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrik, Laborant ve Veteriner Sağlık, Gemi Makineleri İşletme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, İç Mekan Tasarımı, İlk ve Acil Yardım, Otopsi Yardımcılığı, Lojistik, Otomotiv Teknolojisi, Makine, Optisyenlik, Maliye, Odyometri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,Uçak Teknolojisi, Radyoterapi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tapu ve Kadastro ve Tarım Makineleri bölümleridir.

Depremi Değil Ama Afeti Önlemek Mümkün! Depremi Değil Ama Afeti Önlemek Mümkün!

2. Sayısal Bölüm Lisans Meslekleri

Sayısal bölüm okuyan öğrencilerin büyük bir kısmı lisans bölümlerinde eğitim almak istemektedirler.

Sayısal lisans meslekleri arasında ise; Tıp, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Adli Bilimler, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bahçe Bitkileri, Beslenme ve Diyatetik, Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Öğretmenliği, Biyokimya, Biyoloji Öğretmenliği, Biyoloji, Dijital Oyun Tasarımı, Dil ve Konuşma Terapisi, Diş Hekimliği, Ebelik, Eczacılık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Ergoterapi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik- Fizik Öğretmenliği, Kimya - Kimya Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, İç Mimarlık, Matematik Öğretmenliği, Matematik, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Odyoloji, Peyzaj Mimarlığı, Pilotaj, Şehir ve Bölge Planlama, Uçak- Gövde- Motor Bakım, Veteriner ve Zootekni şeklinde sıralanabilmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://www.trendpara.net/sayisal-meslekler/ adresini ziyaret edebilirsiniz.