DİSK – Eskişehir Bölge Temsilciliği, KESK - Eskişehir Şubeler Platformu, TMMOB - Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, EBTO- Eskişehir Bilecik Tabip Odası üyeleri 10 Ekim Ankara Katliamı yıl dönümü nedeniyle bir araya gelerek ölenleri anarken, katliama da tepki gösterdi.

Yapılan ortak açılama şöyle, “Bugün 10 Ekim; yıllar geçse de mücadelelerine sahip çıkacağımız, adlarını tek tek anmaktan vazgeçmeyeceğimiz  arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın ölümlerinin yıldönümü…

Bugün 10 Ekim; 2015 yılı seçim sürecinde  DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’nin çağrısı ve demokratik kurum, dernek, sendika, siyasi parti ve inisiyatiflerin katılımı ile gerçekleştirilen “Emek - Barış -Demokrasi” talepli mitingin daha başlamadan kana bulandığı; bayrakları ve flamaları ile halay çekenlerin bedenlerinin parçalandığı; insanlık düşmanlarının iktidarlarını sürdürebilmek için herkese kıyabileceklerini bir kez daha gösterdikleri Ankara Gar katliamının ve bu katliamda yitirdiğimiz   104 insanımızın parçalanmış bedenleri arasında adalet arayışımızın yedinci yılı…

  

  10 Ekim 2015 yılında katledilen arkadaşlarımıza sahip çıkmanın en güzel ve en anlamlı yolu bir daha bu ülkede böylesi katliamların yaşanmasını engellemekten geçiyor. Bu tür provokasyonları hiç kimsenin aklından geçiremediği, niyetlenenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağı, faillerin azmettiricileri ile birlikte en ağır cezalara çarptırılacağı bir toplumsal refleksi ve kararlılığı büyütmek zorundayız.

Aydınların, gençlerin, işçilerin ölü bedenleri üzerinden toplumdaki korku, kaygı ve otoriteye sığınma eğilimini körükleyerek amacına ulaşmaya çalışan bu anlayışa karşı, yoksulluğun, emek sömürüsünün, eril ayrımcılığın güncel sonuçlarını ve  daha fazla özgürlük, demokrasi ve barış taleplerini içeren sınıf kavgasını öne çıkarabilmeliyiz.

 10 Ekim’de Ankara’da kaybettiğimiz arkadaşlarımızın değerli anısına sahip çıkmaya devam edeceğiz!.

Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız!

Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!

Büyükşehir sosyal yardımlaşma yeni yerinde Büyükşehir sosyal yardımlaşma yeni yerinde

Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz Yaşasın Halkların Kardeşliği”