SES Şube Yönetim Kurulu Adına Dr.Birtürk Özkavak, sağlıkçıların sorunlarını katmerlendiğini belirtti. Özkavak, “İktidarın patronlardan yana ekonomik politikalarıyla ülkemiz, ülkemizin tüm emekçi sınıfları büyük bir yıkıma sürüklenmeye devam ediyor. Bir taraftan karakışın ağır koşulları bir taraftan katlanılamaz hale gelen pahalılıkla karşı karşıyayız.

İktidar, kriz koşullarının ülke ekonomisinde yarattığı yıkımı önlemek için gerekli adımları atmak yerine, ekonomik krizi daha da derinleştirmesi kaçınılmaz olan kararları nedeniyle enflasyon tamamen kontrolden çıkmış durumda. Dolar 11 lirayı geçerek yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon nedeniyle reel ücretlerde ve satın alma gücünde yaşanan ani gerilemeler, ekonomik krizin emekçiler açısından olağanüstü bir durumu değil, emekçi ailelerinin yaşamının somut ve ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başladığını gösteriyor. Yani yoksulluk hatta ardından açlık dayatılıyor

Döviz kuru ve enflasyonda yaşanan artışın, gelir artışından daha yüksek olması nedeniyle halkın satın alma gücündeki dramatik düşüş hızlanarak devam ediyor. Asgari ücretle çalışanlar maaşını dolarla almasalar da, yılbaşından bu yana satın alma gücünde dramatik bir azalma yaşandı.

Asgari ücret ile 2021 yılı başında 382 ABD doları alınabiliyordu. Aradan geçen sürede döviz kurundaki hızlı artış nedeniyle bugün 271 dolar ancak alınabiliyor. 2021’in ilk on bir ayında asgari ücretlinin kaybı 111 dolara, başka bir ifadeyle 1156 liraya çıktı. 2022 yılı için asgari ücrete yüzde 40 zam yapılsa bile, dolar bazında yılbaşındaki seviyesine ancak gelecek. Buna paralel olarak tüm emekçilerin olduğu gibi sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin de gelirleri hızla azalmaktadır. Yıllardır satın alma gücü açısından harcanabilir geliri giderleri kadar artmayan, günübirlik gelen zamlar karşısında en temel harcamalarını bile karşılamakta zorlanan bizler artık geçinemiyoruz.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Hayat pahalılığına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

1.            Temel tüketim mallarındaki zamlar geri alınmalıdır ve sabitlenmelidir.

2.            DOĞALGAZ ELEKTRİK BENZİN zamlarını geri alınmalı ve sabitlenmelidir.

3.            Tüm emekçilerin temel ücretleri gerçek enflasyon oranında (%50 leri bulmuştur) artırılmalıdır.

4.            Vergi adaleti sağlanmalıdır.

5.            Asgari ücret insanca yaşanacak bir seviyeye çekilmeli tüm emekli maaşları iyileştirilmelidir

Bu acil ekonomik taleplerimiz sadece sağlık emekçilerinin değil bütün emekçilerindir.

Buradan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri başta olmak üzere tüm emekçilere sesleniyoruz. Bu pahalılık bu yoksulluk kader değildir. Bizler geceler gündüzler boyu çalışıp alnımızın teriyle yaşamaya çalışıyoruz. Yine de yoksuluz yine de rahat yaşayamıyoruz. Her birimizin yaşamı giderek daha da kötüleşirken bir avuç azınlık yandaşlar ve onların destekçileri mutlu mesut ve hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyorlar. Birleşmekten ve mücadele etmekten başka çaremiz yoktur.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bu yoksulluğa yandaş ve işbirlikçi sendikada ortaktır. Yıllardır sergiledikleri ortaoyunlarıyla maaşlarımızın kuş gibi kalmasına sebep olmuşlardır. Bizleri suni gündemlerle bölerek koltuklarını korumak hastaneleri sağlık kurumlarını adete çiftlik yönetir gibi yönetmeye devam etmek istemektedirler. Gelin bu iyice sararmış yapıların tasallutundan kurtulalım. Gelin gerçek sendika SES te buluşup birlikte mücadele edelim. Birleşmekten ve mücadele etmekten başka çaremiz yok.”