Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları Genel Başkanı Ayhan Türk Seyyid Battal Gazi Türbesi'nin 'dergahlıktan' camiiye dönüştürüldüğünü görmenin üzüntüsünü yaşadıkların kaydetti.

Türk, “Eshişehir'de bulunan Seyyid Battal Gazi Türbesi'ne yaptığımız ziyarette, Alevi-Türkmen dergahı olarak inşaa edilen yapının son dönemde 'dergahlıktan' camiiye dönüştürüldüğüne üzüntü duyarak şahit olduk.

Tepe bir alanda, yerleşim alanı dışında bulunan bu tarihi yapının ne namaz kılacak cemaati ne de camii hizmeti sunacağı bir eşrafı yoktur.

Tarihi yapının aslından koparılarak, Alevi ekolü dışına çıkarılıp, Sünni ibadethanesine çevirilmesi bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda can yakmak isteyen, düşmanca bir müdahale olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her zaman her mecrada dile getirdiğimiz ve bundan sonra da getireceğimiz üzere; Türk'ün yakın tarihi Aleviliktir, sonradan Sünnileşmiştir. Alevilik; Türk örf ve adetlerinin İslam'a entegre edilmesi sonucu ortaya çıkmış 'erdemlilik' hareketi ve oluşumudur, bir mezhep olarak değerlendirilmesi yanlıştır.

Kurt: 2022 yılında barınakta 134 köpek öldü Kurt: 2022 yılında barınakta 134 köpek öldü

Hal böyle iken yapının bir ibadethaneye dönüşütürülmesi ancak yapının öz felsefesine uygun bir biçimde mümkün olacağı için, mutlak suretle sadece 'Cemevi' konsepti göz önünde bulundurularak cerayan edebilir. İlaveten içerisinde cem yapılacak imkanın sağlanması gerekir.

Camiiye dönüştürülen yapının hem tarihi hem de inşaa felsefesine karşı yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, Türk'ün örfune uygun bir hale getirilmesi için bölge yetkililerini acil bir şekilde göreve davet ediyoruz.”