AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Prof. Dr. Emine Nur Günay, Dünya Demokrasi Forumu’na katılımı sonrası genel bir değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Günay, ‘’Dünya Demokrasi Forumu’nun sonuna geldik. Burada en önemli sonuç iyi demokratik yönetişim ve bunun 12 kuralı ile dünyamızı daha yaşanılabilir bir noktaya getirebileceğimiz. Bu 12 kuraldan bazıları örneğin katılım ve temsiliyet. Burada 3 kıtadan 100’den fazla ülkeden gençler, kadınlar, sivil toplum kuruluşları vardı. İşte geniş katılım ve temsiliyetin sağlanmasına güzel bir örnek. Duyarlılık başka önemli bir kural. Tüm dünyada tabandan tavana iletişime ihtiyaç var. Bir diğer kural yenilikçi ve değişime hazır olmak: Alıştığımız üretim, tüketim kalıpları ve yaşam biçimleri değişecek. Buna hazır mıyız? Özel sektör, kamu, siyasetçiler herkes buna hazırlıklı olmalı. Temel kurallardan birisi insan hakları ve hukukun üstünlüğüne verilen değer. Çevre hakkı en temel insan hakkı. Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi, “her vatandaş yaşamaya uygun bir çevrede bulunma hakkına sahiptir.” Bir diğeri ise etik davranış. Her birey diğer insanlara ve çevreye saygıyı içselleştirse ve buna göre davransa zaten hukuki süreçlere ihtiyaç kalmayacak .’’ Şeklinde konuştu.

HER KADEMEDE, HER ALANDA KARARLI OLMALIYIZ

Prof. Dr. Günay, ‘’Etkin yönetişim ve kapasite diyoruz. Yani burada devamlılık, yetkinlik en önemlisi ise kararlılık. Çevre krizi ile mücadelede yöneticiler, siyasetçiler çok daha kararlı olmalı. Buraya gelirken bir umutsuzluk ve çaresizlik durumu vardı. Ancak buradan ayrılırken umut olduğunu ve bunun için hep birlikte çalışmamız gerektiğin görüyorum. Ve bunun için ne yapacağımı biliyorum.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.

BEN ÖDEVİMİ ALDIM, ÜLKEME DÖNDÜĞÜMDE HAREKETE GEÇECEĞİM

Prof. Dr. Günay, ‘’İklim krizi ile mücadelede zaman tükeniyor. Bizi bekleyen felaketler bilimsel olarak çok net ortaya konmuş durumda. Bu toplantıda çok gerçekçi öneriler vardı. Beni en çok umutlandıran bu toplantıya gençlerin yüksek katılımıydı. Onlar her alanda fark yaratacaklar. Toplantıda örgütlenmiş para mı yoksa örgütlenmiş insan mı daha etkin sorusu soruldu. Ve bu sorunun cevabı örgütlenmiş insanın olduğu yerde örgütlenmiş sermaye başarılı olamıyor. Yani çevreyi bir kenara bırakan, politikalar üreten, günü kurtarmaya yönelik üretim ve tüketim yapan kesimler çevreyi kurtarmak için örgütlenmiş bilinçli insanlar karşısında kaybedecek ve biz bu kesimleri unutacağız. Diğer bir soru da demokrasi mi çevreyi kurtaracak yoksa çevre mi demokrasiyi idi. Bu sorunun cevabı ise çift taraflı bir fayda ile ikisinin de birbirini kurtaracağı yönünde. Ben bir birey olarak, dünya vatandaşı olarak, Türk vatandaşı olarak, bir akademisyen ve siyasetçi olarak kendi ödevimi buradan aldım. Ülkeme döner dönmez bunu hayata geçirmeye çalışacağım. Hepimizin bu mücadeleyi vermesi gerekiyor. Bu gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.’’