Gelecek Partisi İl Başkanı Mahir Sayın 10 Kasım mesajında şunları söyledi; “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Kılıçdaroğlu’na yeni gönüllüler eklendi! Kılıçdaroğlu’na yeni gönüllüler eklendi!

    Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin.

Diyerek bugünleri ve yarınları görebilen bir lider olarak bu sözleri unutmayın,unutmayacağız ve unutturmayacağız...!”