Akciğer kanseri evreleri 4’e ayrılır. Evre 1’de kanser akciğerin içindedir. Evre 2’de kanser en yakın lenf bezlerine yayılmıştır. Evre 3’te kanser akciğer zarına ve her iki akciğer arasındaki boşluğa yayılmıştır. Evre 4’te kanser böbrek üstü bezleri gibi organlara yayılmıştır. Akciğer kanseri evrelerinin tedavi planları da birbirinden farklıdır. 1. evredeyken akciğer kanseri tespit edildiyse tedavide başarı oranı daha yüksektir.

Akciğer dokusunda yer alan tümörlü hücreler ameliyatla temizlenir ve doktorun kararına göre koruyucu tedavi planlanır. Hastalık ile evrede ise; radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinde, hücre tipine göre hangi ilaçların içileceği ve ne kadar süre devam edileceği de doktor tarafından belirlenir.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Evreleme

Akciğer kanseri evrelerinin tespit edilmesiyle hangi tedavi yönteminin uygulanacağı belirlenir. Yayılım durumu ve tümöre göre evre belirlenir.

·        Evre 1: Kanser 5 cm ya da daha küçük olup lenf düğümlerine yayılmamıştır.

·        Evre 2: Kanser, lenf bezlerine yayılmamış fakat 5 cm’den büyük ya da diyaframa veya göğüs kafesine yakındır.

·        Evre 3A: Kanser, akciğerlerin arasında yer alan lenf düğümlerine yayılmış ya da soluk borusunun ikiye ayrılan bölümüne yakındır. Bu yayılma sık sık görülmektedir.

Sağlıklı insan için sağlıklı hayvan Sağlıklı insan için sağlıklı hayvan

·        Evre 3B: Kanserin, soluk borusunun ikiye ayrıldığı bölgede, göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde, köprücük kemiğinin üstünde ya da göğsün diğer tarafındaki lenf düğümlerinde görülmektedir.

·        Evre 4: Kanser, kemik, beyin, karaciğer gibi vücudun diğer bölümlerinde ya da her iki akciğerde ve kalbi çevreleyen sıvıda görülmektedir.

Akciğer Kanseri Evreleri ile İlgili Daha Fazla Bilgiye Nasıl Ulaşılır?

Akciğer kanseri evreleri, belirtileri, tedavileri, teşhisi ve türleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://www.akcigerkanseri.com/akciger-kanseri-evreleri/ internet sitesine kolayca göz atabilirsiniz.