Asistanlar adına açıklamayı Anestezi 1. Yıl Asistanı Dr. Selim Yalçın yaptı. Yalçın, “Bugün, sağlık sistemi içerisindeki ağır hasta yükünün önemli bir bölümünü üstlenen asistan hekimler olarak, haklarımızı savunmak için ülke çapındaki üniversitelerde çalışan asistan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu basın açıklamasını meslek örgütlerimizle birlikte tüm ülkede tek ses olarak yapma kararı aldık.” dedi.  
SOMUT VE GERÇEKÇİ ADIMLAR ATILMADI
Sağlık Bakanlığı’na, Yükseköğretim Kurulu’na, hocalarına, tüm hekim ve sağlık emekçilerine ve halka seslenen asistan hekimler, kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istedi. Asistan Dr. Selim Yalçın, şöyle konuştu: “Özlük haklarımız için verdiğimiz mücadelemiz sürerken, yaklaşık 1 yıl önce bizlere sözler verilmiş, müjdeler duyurulmuştu. Aradan geçen sürede, bu sözler yerine getirilmediği gibi, bu sözleri verenler halen beklememizi isteyerek bizi açıkça oyalamaktadır. Başta sağlıkta şiddet olmak üzere, yüksek nöbet sayıları, nöbet ertesi izin hakkı, tek kalemde yatan ve emekliliğe yansıyan ödemeler gibi taleplerimiz konusunda hala somut ve gerçekçi adımlar atılmamıştır.”
2 KATTAN FAZLA GELİR FARKI OLUŞTU
12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile yine ek ödemeler üzerinden bir gelir artışı sağlandığını, ancak yayınlanan yönetmeliğin; üniversitede çalışan hekimleri, yükseköğretim kuruluna bağlı oldukları gerekçesiyle kapsamadığını aktaran Dr. Yalçın, “ Mevcut durumda Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan hekimler ile üniversite hastanelerinde çalışan hekimler arasında, aynı işi yapmalarına rağmen, 2 kattan daha fazla gelir farkı oluşmuştur.” diye konuştu. Bu sorunun çözülmemesi halinde uzmanlık eğitimi için üniversite tercihlerinin azalacağını dile getiren Yalçın, “Hatta şu anda üniversite hastanelerinde çalışmakta olan asistan hekimlerin istifa edeceğini tahmin etmek zor değildir.” şeklinde konuştu. 
TATMİN EDİCİ DÜZENLEMELER OLSA EYLEM GELİYOR
Üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler olarak bırakın araba sahibi olmayı, dışarda yemek yemeyi, kiralarını dahi ödeyemediklerini belirten Yalçın, “Ayrıca, getirilen bu yönetmelik ile, geleceğin hekimlerini ve bilim insanlarını yetiştiren, tıp eğitimindeki yeri yadsınamaz temel tıp bilimleri alanlarında görev yapan öğretim üyeleri ve asistan hekimler, taban katsayısı üzerinden klinik branş hekimlerinden ayrılıp ‘gelir getirmeyen hekimler’ olarak dışlanmıştır. Bu onur kırıcı ve kabul edilemez bir durumdur.” İfadelerini kullandı. Yalçın, “15 Eylül 2022 tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler, YÖK/SBA/yabancı uyruklu asistan hekim gibi ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçirilmezse; bu tarihten sonra Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde iş bırakma eylemleri de dahil olmak üzere, hak arayışımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz.” dedi. 
AMASIZ FAKATSIZ ASİSTAN HEKİMLERİN YANINDA
Daha sonra söz alan Hekim Sen Batı Anadolu Şube Başkanı Uz. Dr. Ebru Karaca Uçar ise;  amasız, fakatsız, hiçbir koşul veya şart öne sürmeden asistanların hak arama eylemlerinin yanında olduklarını söyledi. Uçar, “İnsan hekim olsa, yine başka bir hekime muhtaç, asistan kardeşlerimiz, gelecekte benim de doktorlarım olacak” diye konuştu.