Bir usta ve bir şef gözü  ile, Şehir de bulunan  Turistik özelliğe sahip  Destinasyon alanlarının rekabet üstünlüğü kazanmasında ve rekabet avantajı elde etmesinde. Gastronomik unsurlar önemli rol oynamaktadır. Turizm insanların ikamet  yerleri dışındaki yerlere hareket etmeleri, herzamanki motivasyonlarından keyif almalarıyla ilgili, sosyal kültürel ve ekonomik bir olgu olduğu ifade edilmektedir.Turizm  gün geçtikçe gelişmekle birlikte,tarihsel olarak bakıldığında,Avrupa ve Avrupa birliğini oluşturan ülkeler  yıllarca Turizmin merkezini oluşturmuşlardır.

Sektörelolarak bakıldığında da ,turist eğilimindeki farklılıklar alternatif turizm arayışını zorunlu kılmış ve bu bağlamda turizm türleri çeşitlendirilerek, yayla turizmi, kırsal turizmi   ,eko turizmi, gastronomi turizmi, kültür turizmi, termal turizmi gibi turizm türleri ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir.

 Bunların içerisinde Gastronomi turizmi   ,yiyecek ve içeceğin gıda sanayiindeki yeri nedeni ile, yerel üretime, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan en önemli  iç turizm çeşididir. Yapmış olduğum araştırmalar ve bu araştırmaların sonucunda edinmiş olduğum tecrübelerimle, Gastronomi turizmi içerisinde turistlerin iki guruba ayrıldığını görmekteyiz.Belli bir tur kapsamında bölgeyi ziyaret eden turistlerin yerel ürünleri tüketmesi,orada satılan sanatsal elürünleri  ve o bölgenin tarihini,kültürünü konu alan yazılı mecmua,dergi ve kitapları  alması gibi faaliyetlerde bulunan turistler birinci gurubu oluştururken. Gastronomi bilinci ile profesyonel olarak hareket eden kişiler ise ikinci gurubu oluşturmaktadır.Gastronomik turizm sadece yemek ve restoranlardan oluşmamakla birlikte Aşçılık okulları, tur operatörleri, yemek proğramları, yerelde üretilen ürünlerin tanıtılması gibi çeşitli oluşumları içine almaktadır. Diğer bir değişle gastronomi turizmi sunduğu imkanlar ile bazı kişilerce yaşam tarzı haline gelmekte ve insanlara deney yapma, yeni şeyler öğrenme, farklı kültürlerle etkileşim ve yöresel mutfakların öğrenilmesi gibi fırsatlar sunmaktadır.

 Türkiye’de turizmin gelişmesinde,doğal tarihi  ve kültürel kaynakların çeşitliliği, iklim ve coğrafi koşullardan meydana gelen çeşitlilik nedeni ile farklı turizm türlerine elverişli olması, misafir perverlik ve sivil toplum kuruluşlarının turizme olan desteği gibi faktörlerin güçlü etkisi bulunmaktadır.

 Mutfak kültürü açısından bakıldığında, Türkiye’nin coğrafi, kültürel  ve tarihi yapısı dolayısıyla bir çok ülkeye göre büyük bir mutfağa ,  yemek kültürü, görgü  ve adabına sahip olduğu bilinmektedir.

 Türk mutfağı , yedi farklı bölgenin farklı yöresel  lezzetlerini içinde barındıran en önemli  ve en eski mutfaklarından biridir. Ancak bu zenginliklerle birlikte yerelde ve taşra diye adlandırdığımız en ücra kırsal kesimlerde,Gastronomi kavramı yeni yeni yaygınlaşmaya başlamakla beraber,Şehrimiz’inde sahip olduğu kültürel çeşitliliğin ve değerlerin bilincinde olarak güçlü ve pozitif yönlerin fırsata çevrile bilecek  özelliklerin belirlenmesi için, Sektör içerisinde bulunan tüm paydaşların, tecrübeli işletmeciler, tecrübeli şefler ile  yeni nesil yetişen şefler,meslek odalarımız, Belediyelerimiz, Ünüversiteler’imizin ilgili bölüm öğretim üyeleri, Şehrin kültürel mozaiğini oluşturan STK’larımız ve derneklerimiz,farklı platformlarda bir araya getirilerek unutulmaya yüz tutmuş Türk toplum hayatında yıllarca devam ettirilmiş olan örf,adet ve ananelerimizle birlikte zengin yemek kültürünün aktarımının yapılmasını sağlamak gereklidir.

Yeme içme kültürü bakımından zengin olduğunu düşündüğüm Eskişehir’imizin, gastronomi turizmi bakımından tanınırlığını ,seminerler, konferanslar, reklam çalışmaları, festival etkinlikleri ve kültürel etkinlikleri gibi çeşitli tanıtım faaliyetleri düzenleyerek, gastronomik özelliğe sahip olan yöresel ürünlerimizi profesyonel şeflerimizin ellerinde lezzetlendirerek yenile bilir bir sanat haline dönüştürülüp hem damağa hem kalbe hitap edebilen, bir sanatsal görüntüye bürünen  yerel  ürünlerimizin coğrafi işaret alması için de çalışmaların yürütülmesi, tüm dünyaya tanıtımının sağlanması gerekmektedir.

 Bu tanıtımların sonucu olarak gastronomi turizminin sağladığı yeni iş alanları ve yatırımlar ile Şehir ekonomisine ve turizm gelirlerine katkı sağlayacaktır.

 Eskişehir’de gastronomi turizminin ileriki zaman dilimleri  içerisindebir marka haline gelmesi  için, tüm bu etkinlik ve tanıtımların  geçekleştirilmesiyle ilgili ,yukarıda bahsettiğim gibi, kamu yararına ve  gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan sivil toplum örgütleri,Üniversiteler,turizm işletmeleri,Ticaret odası, esnaf odaları ,  Lokantacılar odası   ve gastronomi ile ilgili dernekler beraber hareket etmeli. Bu anlamda şehrimizeolumlu yönde katkı sağlamalıdırlar.